Εγκρίθηκε 0 Απολογισμός ΝΠΔΔ ¨Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ξηρομέρου¨ οικ. έτους 2018» απο την οικονομική επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α Α. Εγκρίνει τον Απολογισμό οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ ¨Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ξηρομέρου.
Το μέλος κ. Παναγιώτης Γκόλιας, ψήφισε παρών Το μέλος κ. Στυλιανός Παπαναστάσης, ψήφισε αρνητικά.Σχόλια