Τα ηχητικά πρακτικά του Δ.Σ. στις 18 Οκτωβρίου 2019.

ΕΝΑΡΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. (Αρχή-46:41)......
1. Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος. (46:42-54:03).
2. Ανανέωση γνωμάτευσης για την νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος. (54:04-55:36).
3. Λήψη απόφασης για την συνεργασία του Δήμου άνευ ανταλλάγματος με την 'ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ'. (55:37-1:27:47).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσεως 2019. (1:27:48-1:41:40).
5. Λήψη απόφασης για την σύνδεση του Λιμανιού του Πλατυγιαλίου με την Ιόνια Οδό. (1:41:41-Τέλος).

dimosxiromerou

Σχόλια