Επιδόματα: Οριακή μείωση προϋπολογισμού ΟΠΕΚΑ – Ποια θα δοθούν το 2020

Επιδόματα: Οριακή μείωση προϋπολογισμού ΟΠΕΚΑ – Ποια θα δοθούν το 2020Τη λίστα των επιδομάτων που θα δοθούν το 2020 από τον ΟΠΕΚΑ όπως αυτά προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2020, που κατατέθηκε στη Βουλή, δημοσιεύει η aftodioikisi. Nα σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμό του ΟΠΕΚΑ είναι οριακά μειωμένος το 2020 σε σχέση με το 2019 (3,439 έναντι 3,466 εκατ. ευρώ. -μείωση 0,007%):

 • Επίδομα παιδιού,
 • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
 • Επίδομα στέγασης,
 • Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων και η παροχή σε ανασφάλιστους υπερήλικες,
 • Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία,
 • Καταβολή επιδόματος 2.000 ευρώ σε νέες οικογένειες για κάθε νέα γέννηση παιδιού από την 1/1/2020, και
 • Λοιπά προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που αφορούν προνοιακές πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.27 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (σε εκατ. ευρώ)
δ) ΟΠΕΚΑ, ΝΑΤ (μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες)  
Έσοδα3.4663.439
Ασφαλιστικές εισφορές77
Απόδοση περιουσίας1212
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό3.2733.247
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων173173
Λοιπά έσοδα10
Έξοδα3.5153.439
Παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες149145
Οικογενειακά επιδόματα11.100961
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης680850
Επιδόματα ΑμΕΑ2913740
Στεγαστικό επίδομα και συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στην προστασία της πρώτης κατοικίας366314
Σχολικά γεύματα4444
Λοιπά προγράμματα66191
Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων173173
Δαπάνες προσωπικού1211
Διοικητικές δαπάνες1111
Ταμειακό ισοζύγιο-490
Εθνικολογιστικές προσαρμογές00
Ισοζύγιο κατά ESA-490
Συνολικό ταμειακό ισοζύγιο ΦΚΑ9531.350
Εθνικολογιστικές προσαρμογές659449
Συνολικό ισοζύγιο ΦΚΑ κατά ESA1.6121.799
Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό του 2019 είχαν προβλεφθεί πιστώσεις 961 εκατ. ευρώ και παρατηρήθηκε υπέρβαση
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου προβλέπονται πιστώσεις, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα διατεθεί σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την κάλυψη των ανέργων και την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ενίσχυσης του ΟΠΕΚΑ προβλέπεται να καταβληθούν :
 • το επίδομα παιδιού,
 • το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
 • το επίδομα στέγασης,
 • το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων και η παροχή σε ανασφάλιστους υπερήλικες,
 • οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία,
 • η καταβολή επιδόματος 2.000 ευρώ σε νέες οικογένειες για κάθε νέα γέννηση παιδιού από την 1/1/2020, και
 • λοιπά προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που αφορούν προνοιακές πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Επιπρόσθετα, οι πιστώσεις αναμένεται να διατεθούν για την κάλυψη αναγκών όπως:
 • η ενίσχυση δράσεων κοινωνικής προστασίας, όπως η διευκόλυνση μετακίνησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΑμΕΑ, πολύτεκνοι, κ.ά) με συγκοινωνιακά μέσα,
 • η χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και των λοιπών προνοιακών φορέων,
 • η εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με σκοπό την περαιτέρω μείωση της ανεργίας, και
 • η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζόμενους με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου χρηματοδοτούν δράσεις που αφορούν την προώθηση της απασχόλησης με προγράμματα κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία. Θεματικά εργαστήρια, υπηρεσίες καθοδήγησης, ενδυνάμωση της επιχειρηματικής υποστήριξης, καθώς και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των νέων, αποτελούν κάποια από τα μέσα επίτευξης των παραπάνω στόχων. Ειδικά για τους νέους ενισχύονται συστηματικά προγράμματα μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικότητας.
Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας επίσης, χρηματοδοτείται η λειτουργία παιδικών σταθμών, γηροκομείων και συναφών δομών. Τέλος, από το ΠΔΕ του Υπουργείου καλύπτονται δαπάνες στο μεταναστευτικό τομέα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.
ΕΠΙΣΗΣ: 
δ)       Κοινωνική Αλληλεγγύη
Στον τομέα της Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προτεραιότητα της Κυβέρνησης αποτελεί η διατήρηση του πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω των επιδομάτων (προνοιακών, οικογενειακών κ.ά.) που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας με σκοπό μεταξύ άλλων και την αντιμετώπιση του οξέος δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα. Προς τού-το, όπως προαναφέρθηκε, από την 01/01/2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, ύψους 2.000 ευρώ, με τον προϋπολογισμό του μέτρου αυτού να ανέρχεται το 2020 σε 123 εκατ. ευρώ. Η χορήγηση της εν λόγω ενίσχυσης συνιστά αφετηρία για τον επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της χώρας. Η στόχευση της χορήγησής της είναι διττή: αφενός η στήριξη της ελληνικής οικογένειας εν μέσω των παγιωμένων συνθηκών δημογραφικής γήρανσης, αφετέρου η σε βάθος χρόνου προστασία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με την προώθηση της γονεϊκότητας και την ενίσχυση της οικογενειακής και κοινωνικής συνοχής, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η πρόβλεψη του εν λόγω επιδόματος σε περίοδο δημοσιονομικής στενότητας εμπεδώνει την πεποίθηση στην κοινωνία ότι η Πολιτεία εκτελεί την συνταγματική της αποστολή, καθιστώντας σαφή την προτεραιότητα που αποδίδει στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός του ΟΠΕΚΑ θα ξεπεράσει τα 3,2 δισ. ευρώ για την κάλυψη όλων των προνοιακών παροχών, ενώ ενισχύονται ταυτόχρονα και μη επιδοματικές δράσεις όπως η γενικευμένη εφαρμογή του 3ου πυλώνα του ΚΕΑ με σκοπό τη σύνδεση των δικαιούχων με την αγορά εργασίας.
Παράλληλα προς την πρόβλεψη επιδομάτων, έχει διασφαλιστεί η συνέχεια της χρηματοδότησης της λειτουργίας των κοινωνικών δομών φτώχειας [κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά συσσίτια, κλπ.] με πόρους του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τούτο μάλιστα όχι μόνο για το οικο-νομικό έτος 2020, αλλά και για τα επόμενα οικονομικά έτη ως το πέρας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. Εξάλλου, έχει διασφαλιστεί και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων της εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζομένων γυναικών, που λαμβάνουν χώρα με την κάλυψη δαπάνης τούτων για την χρήση των υποδομών βρεφονηπιακών σταθμών κατά την ίδια χρονική περίοδο, μέτρο άλλωστε που διασφαλίζει την ένταξη των παιδιών στον κοινωνικό ιστό. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άσκηση πλήρους και στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής, ούτως ώστε με βάση και τους δείκτες που αναμένονται από τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Συντονι-σμού, Παρακολούθησης, και Αξιολόγησης των Πολιτικών Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής να κατα-στεί ευχερής ο σχεδιασμός αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής για την ανακούφιση των περισσότε-ρο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, αλλά και η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής με διαφοροποιημέ-νες και καινοτόμες δράσεις προνοιακής πολιτικής που αποσκοπούν στην ταυτόχρονη έντα-ξη/επανένταξη τούτων με ενεργότερο τρόπο στην οικονομική ζωή της χώρας.
Η Κυβέρνηση σχεδιάζει με προσεκτικά βήματα μία ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την αποϊ-δρυματοποίηση με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο θα στηριχθούν περαιτέρω οι σχετικές δράσεις στις δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στις Περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας.
Περαιτέρω, στον τομέα της προστασίας των ασυνόδευτων ανήλικων, ο στόχος για το 2020 είναι η δι-εύρυνση της συνεργασίας με ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, προκειμένου να αυξηθούν οι θέσεις φιλοξενίας και παράλληλα η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για την προώθηση των οικογενειακών επανενώσεων. Στο κομμάτι της παιδικής προστασίας, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε νομοθετικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των αναδοχών και υιοθεσιών, με στόχο την με ενιαίο τρό-πο υλοποίηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας και την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών, καθώς και ανάπτυξη ενός δικτύου έτοιμων ανάδοχων οικογενειών που θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς τις φυσικές οικογένειες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι τελευταίες. Τέλος, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, θα υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική για ΑμεΑ με στόχο τη βελτίωση των όρων της καθημερινότητάς τους, την αποτελεσματικότερη κοινωνική τους ένταξη και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Σχόλια