Δήμος ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Δυο (2) Ειδικές Συνεργατίδες προσέλαβε ο δήμαρχος Γιώργος Αποστολάκης – Τα ονόματα


             Στην πρόσληψη 2 ειδικών συνεργατών που είχε ανακοινώσει από τις 16.10.2019 ο Δήμαρχος Γιώργος Αποστολάκης, προχώρησε ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας.
 Έτσι, στη διαύγεια δημοσιεύτηκε και προσλαμβάνονται:

-Η Γερασιμούλα Παληογιάννη του Θεοδώρουως Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων υποδομής και 
-η Ιωάννα Κύρκου του Δημητρίουως Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού.

           Μέχρι στιγμής ο δήμαρχος έχει προσλάβει τέσσερις (4) γυναίκες ως ειδικές συνεργατίδες (έχει ήδη δύο: Νίκη Δρίβα και Μαργαρίτα Ρέππα και τώρα προσέλαβε άλλες (2): την Γερασιμούλα Παληογιάννη και την Ιωάννα Κύρκου). 

Αναλυτικά…..***********************************
Γερασιμούλα Παληογιάννη του Θεοδώρου, 
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων υποδομής

       Προσλαμβάνουμε την Γερασιμούλα Παληογιάννη του Θεόδωρου, ως Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων υποδομής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται.
        Αντικείμενα απασχόλησης της ανωτέρω είναι η παροχή συμβουλών για θέματα τεχνικής φύσεως για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων και ανάλογες μελέτες, θέματα που αφορούν κάθε είδους μελέτες του Δήμου και εντάξεις έργων σε προγράμματα. 
        Η διερεύνηση ένταξης έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, η παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους, η συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που εκτελούν τεχνικά έργα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και άπτονται των λειτουργιών και της προοπτικής ανάπτυξής του.

***********************************
Ιωάννα Κύρκου του Δημητρίου, 
κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού.

         Προσλαμβάνουμε την Ιωάννα Κύρκου του Δημητρίου, ως Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται.
       Αντικείμενα απασχόλησης της ανωτέρω είναι η παροχή συμβουλών μέσα στον κύκλο των γνώσεών της σε θέματα οικονομικά, που μπορεί να αναφέρονται στην υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, παροχή επιστημονικής βοήθειας στα ειδικά θέματα που απασχολούν την οικονομική υπηρεσία καθώς και σε στατιστική επεξεργασία οικονομικών στοιχείων. 
    Τη σύνταξη εκθέσεων οικονομικής, λογιστικής παρακολούθησης και ταμειακού προγραμματισμού, τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η εν γένει επιστημονική υποστήριξη του Δημάρχου σε οικονομικά θέματα.

***********************************
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 
Γερασιμούλα Παληογιάννη του Θεοδώρου


***************************
Ιωάννα Κύρκου του Δημητρίου


Σχόλια