Στο Διαύγεια οι Προσλήψεις τριών ειδικών συνεργατών του Δημάρχου Ξηρομέρου

Βλέπουμε σήμερα να αναρτούνται στο διαύγεια τρεις αποφάσεις του Δημάρχου Ξηρομέρου με θέμα την πρόσληψη τριών ειδικών συνεργατών του ..
Έκανε Χρήση του δικαιώματος που του δίνει ο νόμος .
Τα σχόλια δικά σας..... 
1.Προσλαμβάνει τον Καρρά Ευάγγελο του Πέτρου ως Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά νομικής φύσεως όπως παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για εξώδικα αιτήματα προς τον ∆ήµο, παροχή υποστήριξης σε νομικά θέματα πριν αυτά οδηγηθούν σε δικαστική διαδικασία, παροχή συμβουλών και επιμέλεια συμβάσεων και συμφωνιών του ∆ήµου µε τρίτους και γενικότερα παροχή νομικών υπηρεσιών όπου ζητηθούν. Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ Εξόδων του προϋπολογισμού οικ. ετους 2019 1. ΚΑ 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών ποσού 4.000 € & 2. ΚΑ 00- 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ειδικών συνεργατών ποσού 1.000 € . 

2.Προσλαμβάνει την Κούση Λαμπρινή του Βασιλείου ως Ειδική Συνεργάτιδα (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλευτική δράση για ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων. Συνεπικουρία εργασιών γραφείου και εργασιών πεδίου των διαφόρων φυσικών αντικειμένων. Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ Εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 1. ΚΑ 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών ποσού 4.000 € & 2. ΚΑ 00- 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ειδικών συνεργατών ποσού 1.000 € . Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

3. Προσλαμβάνει την Ζαβογιάννη Παρασκευή του Ιωάννη ως Ειδική Συνεργάτιδα (ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού) για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλευτική δράση για ωρίμανση, δημοπράτηση δημόσιων συμβάσεων. Επίσης ο προγραμματισμός και οι προτάσεις για τη σύνταξη πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών, αστικές αναπλάσεις, διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογικοί χώροι κλπ. Συνεπικουρία εργασιών γραφείου και εργασιών πεδίου των διαφόρων φυσικών αντικειμένων. Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ Εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 1. ΚΑ 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών ποσού 4.000 € & 2. ΚΑ 00- 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ειδικών συνεργατών ποσού 1.000 € .

Σχόλια

  1. Τέλιωσαν οι πτυχιούχοι του Ξηρομέρου ;;
    Φέρατε ξένους να μας σώσουν ντροπή σας

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Βλέπω ο δήμαρχος έχει βάλει πλώρη για ανοικοδόμηση με τους μηχανικούς χωρίς τεχνική υπηρεσία στο δήμο, προσοχή στο ενφια δήμαρχε μην τα φτιάξεις όλα με τους συμβούλους σου και μας στείλεις την λειπητερη στο τέλος

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου