Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραμπελιωτών " Η Αγράμπελη "


όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 10/11/2019.
Με απόφαση των εκλεγμένων μελών το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: ​        Μπολίκας Δημήτριος του Στεφάνου
Αντιπρόεδρος: ​ Φέρρα Παρασκευή του Ξενοφών
Γραμματέας:​     Μπολίκα Αμαλία του Βασιλείου
Αν. Γραμματέας: ​Μπαμπάνης Κωνσταντίνος του Ελευθερίου
Ταμίας: ​ Νταγιάντα Αναστασία του Ευθυμίου
Έφορος εκδηλώσεων: Μπαμπάνης Βασίλειος του Ιωάννη
Υπέυθυνος Αθλητικών δραστηριοτήτων : Ζαχάκης Παναγιώτης του Χρήστου
Μέλη :
​ ​ Κουλπούζης Λάζαρος του Σταύρου
​ ​ Μπαμπάνης Ευάγγελος του Πέτρου
​ ​ Μπαμπάνης Θανάσης του Μιχαήλ
Μέλη εξελεγκτικής επιτροπής:
Αποστόλου Ευστάθιος του Θεοδώρου
Φέρρας Γεώργιος του Ξενοφών

Σχόλια