Αεροφωτογράφηση της Χρυσοβίτσας απο τον Γεώργιο Μπούρχα

 Σημερινή αεροφωτογράφηση στην  Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου ..
Αεροφωτογραφίες Γεώργιος Μπούρχας 

Σχόλια