Άλλη μια απευθείας ανάθεση απο τον Δήμο Ξηρομέρου χωρίς να αναγράφεται το ποσό ...


Διαπιστώνουμε ότι στον Δήμο Ξηρομέρου ακολουθούν μια πρωτόγνωρη διαδικασία αναθέσεων , αναθέτουν σε προμηθευτές και σε επιχειρήσεις χωρίς να αναγράφουν το ποσό ανάθεσης..
Κύριοι της δημοτικής αρχής στα πλαίσια της διαφάνειας στο διαύγεια ανεβάζουμε τις αναθέσεις που μέσα αναγράφεται σε ποιον αναθέτουμε και το τίμημα της υπηρεσίας του  η της προμήθειας. 
Ακόμη διαπιστώνουμε ότι τις απευθείας αναθέσεις τις κάνει το γραφείο του δημάρχου.
Ερωτά με κύριε δήμαρχε γιατί δεν δίνετε τις αναθέσεις να τις κάνουν οι υπηρεσίες του δήμου που είναι καθ όλην  αρμόδιες για αυτό;;
Ηλεκτρονική υπογραφή ο Αντιδήμαρχος Κύριος Σωτήριος Γερόλυμος .
Κύριε Αντιδήμαρχε εσείς δεν γνωρίζετε πως γράφονται τα έγγραφα ;;

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2019 

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Αφού έλαβε υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 4. την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 στον ΚΑ 00-6463 με τίτλο ‘Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ’ ΑΑΥ 71/17.4.2019 ,συνολικού ποσού 1.000€. 5.την αριθ. 90/2019 Απόφαση Δημάρχου περί Όρισμού Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων αυτών’.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση δημοσίευσης του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Δήμου Ξηρομέρου η οποία ψηφίστηκε με την αριθ. 128/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην ημερήσια εφημερίδα της Ι.Π. Μεσολογγίου «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» με ΑΦΜ: 065579837 
Η ανωτέρω ελήφθη κατόπιν ελέγχου τήρησης των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010.

                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                       κ.α.α.
                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                      ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Σχόλια

 1. Κύριοι της Αντιπολίτευσης αυτά δεν τα βλέπετε ξυπνάτε και αφήστε τα χαρακίρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. καλά ο Γαλούνης δεν τα βλέπει αυτα ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αυτό είναι σκόπιμο δεν υπολογίζουν κανέναν ειναι χειρότεροι απο τον Γαλούνη που τουλάχιστον τα ανέβαζε ολα διαυγεια και είχαμε εικόνα ..
  εδω υπάρχει θράσσος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου