Τα φώτα παραμένουν ανοιχτά σήμερα στην Χρυσοβίτσα

Τα φώτα σήμερα παραμένουν ανοιχτά στην Χρυσοβίτσα κατά την διάρκεια όλης της ημέρας .
Δεν γνωρίζουμε αν ο πρόεδρος το γνωρίζει η δημοτική αρχή ώστε να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες ώστε να ρυθμιστούν να κλείνουν κατά την διάρκεια της ημέρας.
Η δική μας άποψη πρέπει να ενεργοποιούνται όλοι και οι πολίτες ν ενημερώνουν τον πρόεδρο η τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ώστε οι βλάβες να επισκευάζονται άμεσα.


Σχόλια