ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 29 Δεκεμβρίου 2019

Αστακός, 24.12.2019
Αριθ. πρωτ.: 11048
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την Εικοστή Ενάτη  (29η )  του Μηνός Δεκεμβρίου 2019  ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010,  για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης ύψους το ανώτερο
 150.000,00€ του προγράμματος Φιλόδημος II στον άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια  απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».


2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019.

3. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιακών χώρων έτους 2020.

4. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2020.

5.Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ,απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων και λοιπών συναφών έτους 2020.

6. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών – Υπηρεσιών έτους 2020.

7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020.

8. Συγκρότηση παραλαβής Υπηρεσιών Ν.4412/2016 έτους 2020.

9. Καθιέρωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας ,Ύδρευσης και Τεχνικών Υπηρεσιών για 12ωρη λειτουργία & λειτουργία τις Κυριακές & Εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών .

10. Έγκριση παράτασης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και παράτασης Συμβάσεων προσωπικού βάση του ΦΕΚ 167 Α/30.10.2019 Ν.4635 άρθρο 229.

11. Τροποποίηση της 161/2019 ΑΔΑ (6Ζ31ΩΚΖ-ΛΞ8) απόφαση του ΔΣ .

12. Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικού ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων 2019.

                                                                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΣτην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης   προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μασσαλής Γεώργιος  , η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2. ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8. ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
11. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
12.ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
14. ΓΑΖΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
17.ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ
18. ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19.ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
20. ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΖΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23.ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
25.ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-------------------------------------------------------


 Κοιν.


ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Σχόλια