Τα πρωτογενή αιτήματα του ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρομέρου που είναι αναρτημένα στο ΚΗΜΔΗΣ


Δύο 2 πρωτογενή αιτήματα έχει υποβάλλει το ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρομέρου στην επίσημη σελίδα του ΚΗΜΔΗΣ. Το ένα αφορά Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ποσού 2.994,61 ευρώ και το άλλο αναβάθμιση-συντήρηση του λογισμικού λογιστικού προγράμματος ποσού 2.000 ευρώ. Τα ανωτέρω θα ανατεθούν μελλοντικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Σχόλια