Διοικητικό συμβούλιο στον Δήμο ΞηρομέρουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αστακός, 13.12.2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ.                      Πρωτ.: 10733

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα τακτικά Μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                    ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Δέκατη έβδομη (17η ) του Μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1.Διαβίβαση αίτησης αναδόχου για παράταση περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από πηγές Λάμπρα μέχρι το αντλιοστάσιο Δ.Κ Αστακού,1η τροποποίηση τμήματα ιβ (3+800-7+045)7II ( 7+0.45-8 +514)»
2.Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του προγράμματος ΤΕΒΑ 
3.Αποδοχή και κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείου 2019 (Δ κατανομή )
4.Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠΕΣ ποσού 60.000 € ως προκαταβολή έναντι εσόδων από τους ΚΑΠ και εισαγωγή του στον προϋπολογισμού οικ.έτους 2019
5.Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου»
6.Παραχώρηση χώρου στο κοινοτικό κατάστημα Παπαδάτου για εξέταση ασθενών 
7.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ του έργου «Επισκευή ,συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Ξηρομέρου»
8.Τροποποίηση της 145/2019 ΑΔΑ (ΩΗ9ΩΚΖ-ΝΣΝ)απόφαση ΔΣ 9.Αποδοχή ποσού 370.688,58 € από το πρόγραμμα Φιλόδημος II στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή ,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξηρομέρου» εισαγωγή και εγγραφή του στον προϋπολογισμό οικ.έτους 2019 
10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 
11.Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχιακές ανάγκες
12.Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ξηρομέρου» λόγω παραίτησης μέλους του Συμβουλίου 13.Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμός ,Περιβάλλον και Αθλητισμός , Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» λόγω παραίτησης μέλους του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΣτην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μασσαλής Γεώργιος , η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα καθώς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπαδάτου ,Φυτειών και Αστακού.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2. ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8. ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
11. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
12.ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
14. ΓΑΖΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
17.ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ
18. ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19.ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
20. ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΖΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23.ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
25.ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-------------------------------------------------------


Κοιν.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ


Σχόλια