Μερικές ακόμα αναθεσεις από το Δημο Ξηρομέρου και τα νομικά του πρόσωπα. Στοιχεία από το Διαύγεια.


Ανάθεση υλικών εκτυπώσεων αξίας 2.369,64 και 186 ευρώ για συντήρηση πορτών από το Δήμο Ξηρομέρου

Ανάθεση 2000 ευρώ από τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας για καύσιμα θέρμανσης και 813,44 ευρώ για πυροσβεστήρες.


475,86 για τεχνικό ασφαλείας το ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρομέρου


2500 Ευρώ απευθείας ανάθεση ΝΔΔ Για συνδιοργάνωση γιορτής τσιγαρίδας


272,80 ψηφιακή υπογραφή

Σχόλια