Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και η ξεχωριστή συνεισφορά της στην χώρα (VIDEO)

Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και η ξεχωριστή συνεισφορά της στην χώρα (VIDEO)Οι ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής κρύβονται πίσω από αρκετά μεγάλα έργα και στοχευμένες παρεμβάσεις στην Ελλάδα, τα τελευταία 30 χρόνια

ant1news.gr

Σχόλια