Δήμος Ξηρομέρου: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡ. 1/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ –ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Το Αποφασιστικό μέρος σας επισυνάπτουμε ποιο κάτω .

                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα 
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Α1. Ύδρευση 

-Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Υδραυλικών 
για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών . Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι υφίσταται μόνο ένας υδραυλικός στον Δήμο για αυτό και με την αριθ. 147/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκαν δύο νέες θέσεις για την ενίσχυση αυτού του ιδιαίτερου τομέα αρμοδιότητας μας. Έως ότου αυτές πληρωθούν είτε μέσω μετάταξης είτε μέσω νέας προκήρυξης κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη τουλάχιστον ενός (1) υπαλλήλου 8μηνης διάρκειας , με αρμοδιότητα τον έλεγχο του δικτύου και την περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων ύδρευσης του Δήμου.

2. Καθαριότητα

- Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας.
 - Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Οδηγών Ε΄ Κατηγορίας (ΣΜΑ Αστακού).
 - Ένας (1) εργάτης ΥΕ Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού (ΣΜΑ Αστακού).
 - Τρείς (3) εργάτες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.
 Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι 
α. η διεξαγωγή από 23.12.2019 με ίδια μέσα της αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε. Αστακού για δεκατέσσερις (14) κοινότητες και οικισμούς και 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ 
Κοινότητα Αστακού
 Αστακός Βαλτί
Κοινότητα Αγραμπέλων 
Κοινότητα Βασιλοπούλου
 Κοινότητα Βλιζιανών 
Κοινότητα Καραϊσκάκη 
Κοινότητα Μαχαιράς 
Κοινότητα Μπαμπίνης 
Κοινότητα Παλαιομανίνας
 Κοινότητα Προδρόμου
 Κοινότητα Σκουρτούς 
 Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου 
Μάνινα Βλιζιανών Στρογγυλοβούνι
 Κοινότητα Χρυσοβίτσας

 β. το γεγονός ότι ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αστακού μπορεί να λειτουργήσει , αφού εδώ και χρόνια είναι έτοιμος και ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα όχημα μεταφοράς αυτοσυμπιεζόμενων κλειστών απορριμματοκιβωτίων (containers) καθώς και δύο αυτοσυμπιεζόμενα κλειστά απορριμματοκιβώτια (containers). 

Β. Οι ανωτέρω προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2020 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.
 Κ.Α. 20-6041.002 ‘Αποδοχές προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας – ανταποδοτικά’ ποσό 80.000€. 
Κ.Α. 20-6054.002 ‘Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας –ανταποδοτικά’ ποσό 23.000€
 Κ.Α. 25-6041.001 ‘Αποδοχές προσωπικού ύδρευσης ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας –ανταποδοτικά’ ποσό 8.500€. 
Κ.Α. 25-6054.001 ‘Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ύδρευσης ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας – ανταποδοτικά’ ποσό 1.500€

                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 02/ 2020

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

O Πρόεδρος της Ο.Ε. Τα Μέλη Τριανταφυλλάκης Ιωάννης 
1. Σωτήριος Γερόλυμος 
 2. Ελευθέριος Μάντζαρης (που αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος)
 3. Βασίλειος Πολύζος
 4. Κων/νος Μπαμπούρης 
 5. Ερωτόκριτος Γαλούνης 
                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
                Ιωάννης Τριανταφυλλάκης (Δήμαρχος)

Σχόλια

 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΒΑΖΕΙ ΠΛΑΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΚΎΝΔΗΝΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΜΕΙΝΕ Ο ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΠΛΑΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπορείτε να μας πείτε πόσο στοιχιζε για ένα χρόνο η αποκομιδή των απορριμμάτων από τον ιδιώτη που ερχόταν 3 φορές την εβδομάδα και μάζευε τα σκουπίδια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. na mas apantisoyn aftoi pou ta diaxiristikan tosa xronia kai o dimarxos mporei na apantisi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Λευτέρη φύγε όσο είναι καιρός δεν χώρας εσύ σε αυτή την παρεα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου