32 ερωτήσεις και απαντήσεις για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις


32 ερωτήσεις και απαντήσεις για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις
Αναλυτικά οι ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις:
- Αν κάνω αίτηση μόνο στο ΟΠΣΥΔ, θα ενταχθώ στους καινούριους πίνακες; 
ΟΧΙ. Προκειμένου να ισχύσει η υποψηφιότητά σας, θα πρέπει να κάνετε αίτηση και στο ΟΠΣΥΔ και στο ΑΣΕΠ. Συνεπώς, θα πρέπει να ολοκληρώσετε σωστά και τις δύο διαδικασίες για την ένταξή σας στους πίνακες και την ορθή μοριοδότηση των κριτηρίων σας.
- Υπάρχει κίνδυνος απόρριψης της αίτησής μου λόγω λάθους στην καταχώριση των προσόντων μου ή/και της προϋπηρεσίας μου;

Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης της αίτησης, απλώς στην περίπτωση αυτή (π.χ. αν ένα Σεμινάριο ή Πτυχίο ή μια καταγραφή Προϋπηρεσίας δεν έχει τα προαπαιτούμενα της προκήρυξης) δε θα μοριοδοτηθεί.
- Μπορώ να καταθέσω τα δικαιολογητικά μου σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Εκπαίδευσης;
ΝΑΙ. Μπορείτε να τα καταθέσετε σε όποια Διεύθυνση επιθυμείτε. Δεν έχει σημασία ούτε σε ποια Διεύθυνση εργαζόσασταν παλαιότερα ούτε σε ποια Διεύθυνση εργάζεστε φέτος.
- Εργάζομαι σε σχολεία της Α/θμιας ως εκπαιδευτικός ειδικότητας. Θα υποβάλω την αίτησή μου στην Α/θμια ή στη Β/θμια; Σε Δ/νση Β/θμιας.
Οι Διευθύνσεις Α/θμιας παραλαμβάνουν μόνο αιτήσεις κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73.
- Μπορεί να καταθέσει κάποιος άλλος την αίτηση και τα δικαιολογητικά μου στη Διεύθυνση;
Ναι, με νόμιμη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία. Θα χρειαστεί να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου και του εξουσιοδοτούμενου.
- Δεν έχω την ταυτότητά μου, μπορώ να καταθέσω την αίτηση;
Θα πρέπει να επιδείξετε ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο για την κατάθεση (αν δεν αναγράφεται η Ημ/νία Γέννησης, θα πρέπει να φέρετε πιστοποιητικό γεννήσεως).
- Μπορώ να καταθέσω την αίτηση και να σας φέρω άλλη μέρα ένα δικαιολογητικό που ξέχασα;
Όχι. Παραλαμβάνονται μόνο πλήρεις αιτήσεις. Θα πρέπει να επανέλθετε όταν είναι όλα τα δικαιολογητικά συνημμένα στην αίτησή σας.

Σχόλια