Δύο συνεδριάσεις -Ειδική και τακτική- του Δημοτικού Συμβουλίου AKTIOY ΒΟΝΙΤΣΑΣ (εξ’ αναβολής), Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Δύο συνεδριάσεις -Ειδική και τακτική- (εξ’ αναβολής) του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, στο Δημαρχείο Βόνιτσας.
Συγκεκριμένα:

Α.-ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»-επανάληψη Συνεδρίασης (εξ’ αναβολής) λόγω έλλειψης απαρτίας.
             Μετά την ματαίωση της κατά την 27η Δεκεμβρίου 2019 ειδικής δημόσιας  συνεδρίασης του Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, ύστερα από την αριθμ. 16664/23-12-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου......     .......που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με το ίδιο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης πρόσκλησης ήτοι: 
1.=Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2018,  κατόπιν της με αρ. 6/2019 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (Εισηγητής κ Βίτσας Δημήτριος).....

Β.-Επίσης, δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εξ’ αναβολής), θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, στις 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 24 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» - επανάληψη Συνεδρίασης (εξ’ αναβολής) λόγω έλλειψης απαρτίας.
Μετά την ματαίωση της κατά την 27η Δεκεμβρίου 2019 τακτικής δημόσιας  συνεδρίασης του Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, ύστερα από την αριθμ. 16665/23-12-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις  27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης πρόσκλησης και με προσθήκη επιπλέον θεμάτων, ήτοι:

1.-Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, έτους 2020. (Εισηγητής  κ. Δήμαρχος). 
2.-Ορισμός υπολόγου και υπεύθυνου διαχειριστή λογαριασμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7X7 ΚΑΤΟΥΝΑΣ (ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
3.-Τροποποίηση της με αρ. 3/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Βελτίωση δρόμου Κατούνα - Λουτράκι (Αιτ/νιας)». (Εισηγητής Δήμαρχος)
4.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αποχέτευσης οικισμού Βόνιτσας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
5.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αναμονών παροχετεύσεων οικιακών συνδέσεων». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
6.-Περί κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Πογωνιάς Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου. (Εισηγητής κ. Τσακαλης Κων/νος) 
7.-Απόφαση για τη Συμμετοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής.  (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
8.-Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002). (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος) 
9.-Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
10.-Περί καταπολεμήσεως δάκου ελιάς με ψεκασμούς από εδάφους για το έτος 2020.  (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος) 
11.-Συμπληρωματική κατανομή ποσού 27.720,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.  (Εισηγητής κ. Καούρας Ξενοφών)
12.-Περί επιχορήγησης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας».(Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
13.-Περί έγκρισης εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ (άρθρο 242 παρ. 1 ν. 3463/2006). (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
14.-Δωρεάν παραχώρηση Δημοτικού Ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. για την μεταστέγαση του καταστήματος Παλαίρου (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος). 
15.-Λήψη απόφασης για τη στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. (Εισηγήτρια  κ. Πανταζή Παναγιώτα) 
16.-Ψήφισμα σχετικά με τη λειτουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην στρατοπέδου «ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι προστίθενται και τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 
17.-Περί συγκρότησης Επιτροπών «Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών» και «Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών»  για το έτος 2020. (Εισηγητής κ. Βίτσας)
18.-Ανανέωση άδειας εμπορίας φυσικού μεταλλικού νερού της Βιομηχανίας Εμπορίας Τροφίμων-Ποτών ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Εισηγητής κ. Πάντας)
19.-Διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020-2021 και λιπαντικών για το έτος 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και των Νομικών Προσώπων του». (Εισηγητής κ. Βίτσας)
20.-Απόφαση Δ.Σ. για προσωρινή, δωρεάν παραχώρηση προς χρήση, απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, στο Δήμο Ξηρομέρου. (Εισηγητής κ. Τσακάλης)
21.-Τροποποίηση και επικαιροποίηση της αρίθ. 20/2005 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ανακτορίου περί «Αποδοχή παραχώρησης χρήσης εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών». (Εισηγητής κ. Δήμαρχο)
22.-Έγκριση μελέτης του έργου: ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
23.-Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περιπτ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 για το έτος 2020. (Εισηγητής κ. Βίτσας)
24.-Έγκριση πρόσληψης ενός  κοινωνικού λειτουργού στο  Κέντρο   Κοινότητας  Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Βίτσας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ    

* Για τα θέματα εξ’ αναβολής ισχύουν οι εισηγήσεις που ήδη έχετε λάβει με την προηγούμενη πρόσκληση. Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 

Σχόλια