Διενέργεια Εκλογών για τον Σύλλογο Αρχοντοχωρίου η Ζάβιτσα


                  Μετα την έγκριση του Καταστατικού απο το Πρωτοδικείο Λευκάδας, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή των ιδρυτικών μελών, η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση, στο Κοινοτικό Γραφείο, σήμερα ΚΥΡΙΑΚΗ 12.1.2020, του ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ: "Η ΖΑΒΙΤΣΑ". 
         Αφού έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση για τις προσεχείς δραστηριότηες του Συλλόγου, στη συνέχεια ο Πρόεδρος Θεόδωρος (Λάκιας) Καραγιάννης διάβασε τον Διοικητικό απολογισμό και ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός, τον οποίο διάβασε ο ταμίας Ανδρέας Παπαναστάσης. Αμέσως μετά τέθηκαν σε ψηφοφορία και εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός κι ο Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ........


    
         Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών του Συλλόγου για την ανάδειξη: α)-Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής και ως εκ τούτου ορίστηκε η Παρασκευή 17.1.2020 ως τελική ημερομηνία Διενέργειας Εκλογών, στο Κοινοτικό Γραφείο και ώρα 18:00μμ, στο Αρχοντοχώρι. 
    -Η σχετική ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. θα ξεκινήσει στις 18:00μμ και θα περατωθεί στις 19:00μμ της ίδιας μέρας.
       -Δηλώσεις υποψηφιοτήτων θα γίνουν δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 16.1.2020.

           Καλούνται όλοι οι χωριανοί να παρευρεθούν και να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου καθώς επίσης να υποβάλλουν υποψηφιότητα όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλλουν ενεργά στο έργο του Συλλόγου μας.
         Η παρουσία και οι προτάσεις όλων θεωρούνται πολύτιμες για το Σύλλογο.

Το  Δ.Σ. του ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ: "Η ΖΑΒΙΤΣΑ" 

Σχόλια