Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΠΑΝ.ΣΥ: “Όχι στην εκτροπή του Αχελώου”


Το κεντρικό συμβούλιο της ΠΑΝ.ΣΥ σε συνεδρίασή του στις 27/01/2020, ΟΜΟΦΩΝΑ, εξέ-φρασε για άλλη μία φορά την εναντίωσή του στην εκτροπή του Αχελώου ποταμού και στα σχέδια της Κυβέρνησης για επανεκκίνηση του ακυρωθέντος έργου , με 5 αποφάσεις του Συμβουλίου τις Επικρατείας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεωρεί ότι η σύσκεψη των φορέων της Θεσσαλίας με τον υπουργό επικρατείας και η από κοινού απόφασή τους για επανέναρξη του έργου- ερήμην ημών- προσβάλλει τους Αιτωλοα-καρνάνες. Δηλαδή μόνοι τους τα είπαν, μόνοι τους τα αποφάσισαν θεωρώντας μας δεδομέ-νους και υποτακτικούς.
Η ΠΑΝ.ΣΥ αυτές τις πρακτικές δεν τις επικροτεί δεν τις στηρίζει και τις καταγγέλλει ως και αντιδημοκρατικές.
Ζητά από την κυβέρνηση να διαγράψει κάθε σκέψη για την εκτροπή, να σεβαστεί τις δικα-στικές και Ευρωπαϊκές αποφάσεις, να σταματήσει κάθε τεχνική παρέμβαση στο χώρο, να αποκαταστήσει τη ζημιά του φυσικού περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, πρέπει άμεσα να οριστεί κοινή συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής των φορέων του Νομού κατά της εκτροπής, με τους βουλευ-τές, περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Δημάρχους και άλλους φορείς του Νομού, για να επαναδιατυπωθεί η κοινή και ξεκάθαρη θέση μας κατά της εκτροπής του Αχελώου, Ταυτό-χρονα να ζητηθεί συνάντησή τους, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό της Χώρας.
Η ΠΑΝ.ΣΥ. στηρίζει τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής, όπως αυτές διαμορφώθη-καν στην τελευταία σύσκεψη,17/01/20, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αγρινίου και θα είναι παρούσα στο πλευρό της μέχρι την οριστική και αμετάκλητη ακύρωση του παράλο-γου και καταστροφικού έργου που εκτρέπει τη λογική και πλήττει ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον.
Όταν οι κυβερνήσεις δεν σέβονται τις Ευρωπαϊκές αποφάσεις και τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της Χώρας, πως έχουν την απαίτηση να τις σέβεται ο πολίτης;

Σχόλια