Εξωτερικούς συνεργάτες αναζητά το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας»


Εξωτερικούς συνεργάτες για τη Στελέχωση του Κέντρου Εικαστικής Παρέμβασης «Ιθάκες» αναζητά το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας «Οδυσσέας» – ΟΚΑΝΑ, που καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις παρακάτω ειδικότητες:
  • Διοικητικού Υπαλλήλου – Γραμματειακής Υποστήριξης
  • ΠΕ Ψυχολόγων
  • Ηθοποιού ή Θεατρολόγου
  • Φωτογράφου
  • Φιλολόγου ή Συγγραφέα με ειδικότητα – εμπειρία στη Δημιουργική Γραφή
  • Χαράκτη
  • Μουσικού
Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, η καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας – κατά προτίμηση της αγγλικής, η χρήση Η/Υ, οι ειδικοί τίτλοι σπουδών, η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, καθώς και η συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί με τον κάθε ενδιαφερόμενο χωριστά.
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599), όπου θ’ αναφέρεται το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη θέση, η αποδοχή της συνεργασίας (Σύμβαση Έργου Ορισμένου Χρόνου – Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή δυνατότητα έκδοσής του) και το βιογραφικό σημείωμά τους.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει εντός 10 ημερών, από την Τετάρτη 8 έως και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, καθημερινά από ώρα 10:00 μέχρι 13:00, στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης «Οδυσσέας» (Φλ. Καραπαπά 3 – Αγρίνιο 30131 – 1ος όροφος – Γραμματεία) ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή, στην ίδια διεύθυνση (αποδεικτικό η σφραγίδα ταχυδρομείου).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 26410 55275 / 26410 28770

Σχόλια