Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Ξηρομέρου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αστακός, 08.01.2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ:  1
Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                       
ΤΑΜΕΙΟ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                           
 Προς : Τα Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ                                                                                       
     (ως Πίνακα Αποδεκτών) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Δέκατη Τρίτη (13η) του Μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), για λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

    1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

    2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

    3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΑΥΑΓΙΑ.                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                                ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
    Τακτικά Μέλη
    1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
    2. Σούλας Βασίλειος
    3. Τσίγκρου Αναστασία
    4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
    5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
    6. Κουνάδης Σπυρίδων

    Αναπληρωματικά Μέλη
    1. Μάντζαρης Ελευθέριος
    2. Μακρής Παρασκευάς
    3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
    4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
    5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
    6. Παπαναστάσης Στυλιανός

Σχόλια