Εργαζόμενοι «Βοήθεια στο Σπίτι»: 10ετης παραμονή στη θέση & παράλληλα καθήκοντα (έγγραφα)


Την δεκαετή παραμονή στη θέση του διορισμού τους αλλά και την άσκηση παράλληλων καθηκόντων προβλέπει για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή. 
Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΣ με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δημιουργεί και το πρόγραμμα «Πρόληψη στο Σπίτι» στο οποίο υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σχόλια