Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου

kostas mpampoyris
 
Αστακός 13/2/2020
Αριθμ. πρωτ: 1013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τηλ.: 264636527
FAX:2646042531
ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, του έτους 2020, και ώρα 12:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4,5 του N. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Αποδοχή & κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2020).
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 
Πίνακας αποδεκτών.
1. Ζαρκαδούλας Ανδρέας
2. Πατσέλας Γεώργιος
3. Κούστας Κων/νος
4. Ραλάτου Ζαχαρούλα
5. Παπαϊωάννου Χρήστος
 
Αναπληρωματικά μέλη.
6. Κούσης Αθανάσιος
7. Κουντούρης Κων/νος
8. Μαλάτου Σοφία
9. Ξινού Αναστασία
10. Τσάρκου Φραντζέσκα

Σχόλια