Πρόσκληση συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Αστακού για την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου

astakos aitoloakarnanias aerofotografia
 
Αστακός 13-2-2020
Αριθμ.πρωτ: 1015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚOY
Τηλ.: 2646360527
Fax: 2646042531
Προς: Τα τακτικά μέλη της
Κοινότητας Αστακού
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
 
Κοιν.: 1. Δήμαρχο
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αστακού, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχών ύδρευσης εκτός οικισμού Κοινότητας Αστακού.
2. Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής ύδρευσης εντός οικισμού Κοινότητας
Αστακού.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΓΡΙΤΣΙΠΗ ΑΡΕΤΗ
 
Πίνακας αποδεκτών.
1. Βασίλας Γεώργιος
2. Κοντοζήσης Αθανάσιος
3. Δράκα Χρυσούλα
4. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
5. Γενάρη Χρυσάνθη
6. Παπαζώη Ευτυχία

Σχόλια