ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:Ηχητικά πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου 31 Ιανουαρίου 2020.

ixitika praktika
 ΕΝΑΡΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Αρχή - 43:01).
1. Αναγκαιότητα διεύρυνσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξηρομέρου με την στελέχωση επί πλέον προσωπικού μιας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού (43:02 - 50:31).
2. Τροποποίηση της 105/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, που αφορά την πεζοδρόμηση του κεντρικού πλακόστρωτου δρόμου του Μύτικα (50:32 - 58:03).
3. Έγκριση παροχών ύδρευσης εκτός ορίων οικισμών του Δήμου: α) Γιαννέλη Δημήτριου στην περιοχή «Παλιόβαρκα», β) Μπεκατώρου Στυλιανού στην κοινότητα Καραϊσκάκη (58:04 - 1:22:10).
4. Σύσταση εθελοντικής ομάδας Δήμου Ξηρομέρου (1:22:11 - 1:31:00).
5. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες (1:31:01 - τέλος).
 

Σχόλια