ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ: Μια άλλη άποψη για τη σχεδιαζόμενη ενεργοποίηση του ΣΜΑ Αστακού!

          Το κείμενο είναι κατάθεση μίας άλλης άποψης για την σχεδιαζόμενη ενεργοποίηση του ΣΜΑ Αστακού, όπως απ' τα μπλογκς πληροφορούμαι. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)
      Είναι κείμενο της πρωτοβουλίας συνεννόησης για την διαχείριση των απορριμμάτων, συλλογικότητα στην οποία κι ως Συμπολιτεία παλιότερα συμμετείχαμε.
Ηλίας Γεωργαλής


-Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
-Πώς και με ποιες προϋποθέσεις;;

-Ποιος είναι ο ρόλος των ΣΜΑ στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης των ΑΣΑ


        Ανατρέχοντας στην «προϊστορία» των ΣΜΑ (παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία, στη συνέχεια), γίνεται σαφές ότι προορίζονται να καλύψουν, κυρίως, τις ανάγκες μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ ή στις σχεδιαζόμενες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας. Θεωρητικά, θα μπορούσαν να καλύψουν και τις ανάγκες μεταφοράς ανακυκλώσιμων και προδιαλεγμένων οργανικών, αν οι εγκαταστάσεις της υποδοχής τους (ΚΔΑΥ και μονάδες κομποστοποίησης) είναι το ίδιο συγκεντρωτικές και το ίδιο μακριά με τις εγκαταστάσεις υποδοχής των σύμμεικτων.........

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι:
           Οι ΣΜΑ είναι απολύτως αναγκαίοι, αν υιοθετήσουμε το κυρίαρχο μοντέλο, που θέλει το σύνολο, σχεδόν, των ΑΣΑ σε σύμμεικτη μορφή, προκειμένου να οδηγούνται σε συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, προσανατολισμένων στην ενεργειακή αξιοποίηση και στην καύση. 

          Οι ΣΜΑ μπορούν να είναι χρήσιμοι, επίσης, στις περιπτώσεις που η έμφαση δίνεται στη διαλογή στην πηγή, αλλά η επεξεργασία των σύμμεικτων εξακολουθεί να γίνεται σε κεντρικές - περιφερειακές εγκαταστάσεις («πράσινη πρόταση», πρόταση ΣΥΡΙΖΑ). Ή στις περιπτώσεις που προδιαλεγμένα υλικά χρειάζεται να μεταφερθούν, επίσης, σε περιφερειακές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή κομποστοποίησης («πράσινη πρόταση»).

        Ο ρόλος των ΣΜΑ αποδυναμώνεται και η ανάγκη τους, σταδιακά, εκλείπει, αν υιοθετήσουμε το μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης, που υποστηρίζει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ. Αφού στις αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις, εκτός από τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα προδιαλεγμένα οργανικά, γίνεται υποδοχή και ήπια επεξεργασία -με σκοπό την περαιτέρω ανάκτηση- και των   σύμμεικτων ΑΣΑ, που θα βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία μείωσης. Οπότε, αυτό το οποίο θα έχει ανάγκη μεταφοράς, πέρα από μια μικρή μεταβατική περίοδο, σε περιφερειακές εγκαταστάσεις ταφής (ΧΥΤΥ) είναι το υπόλειμμα του συνόλου των διεργασιών που συντελούνται στις αποκεντρωμένες υποδομές.


Τι προτείνει η Πρωτοβουλία συνεννόησης
          Γενικεύοντας λίγο τα όσα προεκτέθηκαν, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι ΣΜΑ, που εντάσσονται στο μοντέλο της συγκεντρωτικής διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων, εκτός του ότι είναι έργα υψηλού κόστους κατασκευής και συντήρησης, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο το διαχωρισμό των απορριμμάτων και υποβαθμίζουν την ποιότητα των προς ανακύκλωση υλικών. 

       Είναι, λοιπόν, οικονομικά και περιβαλλοντικά ασύμφορο να σχεδιάζονται τεράστιες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης σύμμεικτων αποβλήτων, που δεσμεύουν πόρους, ανταγωνίζονται ευθέως την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση και, σε τελευταία ανάλυση, εξυπηρετούν τα εργολαβικά συμφέροντα που επιχειρούν να επιβάλλουν τις προσφορότερες σε αυτά λύσεις.
               Κάτω από αυτό το πρίσμα, η «Πρωτοβουλία συνεννόησης» εκτιμά ότι οι όποιες ανάγκες μεταφόρτωσης ΑΣΑ πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα και να είναι ενταγμένες σε ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης, που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση των αποκεντρωμένων δράσεων. 

       Θεωρούμε λάθος το να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σαν αυτόνομες υποδομές, μόνιμου χαρακτήρα και, μάλιστα, με δυναμικότητες που δεν αντιστοιχούν σε φιλόδοξους στόχους πρόληψης και μείωσης των ΑΣΑ, διαλογής στην πηγή και ανάκτησης, κομποστοποίησης και ήπιας επεξεργασίας των σύμμεικτων, με εργαλεία τις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας.
           Το ότι υπάρχουν χώροι, που προορίζονται για κατασκευή ΣΜΑ είναι ένα στοιχείο που δεν πρέπει να «καεί», πρέπει να αξιοποιηθεί. Όχι για να φιλοξενήσει, αποκλειστικά, υπερμεγέθεις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης, αλλά για να ξεδιπλωθεί όλη η «βεντάλια» των δράσεων, που περιγράφει η πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης. 9.5.2013 
Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Σχόλια

 1. Αγαπητέ φίλε Ηλία χαίρομαι για την εμπεριστατωμένη τοποθέτηση σου , η οποία με βρίσκει σύμφωνο και επιπλέον από τις τρείς παρακάτω παραγράφους σου :
  Ο ρόλος των ΣΜΑ αποδυναμώνεται και η ανάγκη τους, σταδιακά, εκλείπει, αν υιοθετήσουμε το μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης, που υποστηρίζει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ.
  Γενικεύοντας λίγο τα όσα προεκτέθηκαν, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι ΣΜΑ, που εντάσσονται στο μοντέλο της συγκεντρωτικής διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων, εκτός του ότι είναι έργα υψηλού κόστους κατασκευής και συντήρησης, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο το διαχωρισμό των απορριμμάτων και υποβαθμίζουν την ποιότητα των προς ανακύκλωση υλικών. Είναι, λοιπόν, οικονομικά και περιβαλλοντικά ασύμφορο να σχεδιάζονται τεράστιες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης σύμμεικτων αποβλήτων,
  Θεωρούμε λάθος το να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σαν αυτόνομες υποδομές, μόνιμου χαρακτήρα και, μάλιστα, με δυναμικότητες που δεν αντιστοιχούν σε φιλόδοξους στόχους πρόληψης και μείωσης των ΑΣΑ, διαλογής στην πηγή και ανάκτησης, κομποστοποίησης και ήπιας επεξεργασίας των σύμμεικτων, με εργαλεία τις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας,
  Υπάρχει και το γεγονός ότι ο ΣΜΑ αυτός είχε σχεδιαστεί μόνο για τον τέως Δήμο Αστακού και όχι για την Χωροταξία του Δήμου Ξηρομέρου και έτσι θα προσθέσει συνολικά δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες και η αποκομιδή και η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων στο τέλος θα είναι πολύ χειρότερη από σήμερα , με τα πρώτα αποτελέσματα να φανούν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες , αλλά η Νέα Δημοτική Αρχή δεν ακούει , διακατεχόμενη από ιδεοληψίες , με την προσπάθεια να κάνει την αποκομιδή και του τέως Δήμου Αστακού με προσλήψεις εργατών και όχι με ιδιώτες , όπως ήταν μέχρι σήμερα .
  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Σταικος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ φίλε Ηλία χαίρομαι για την εμπεριστατωμένη τοποθέτηση σου , η οποία με βρίσκει σύμφωνο και επιπλέον από τις τρείς παρακάτω παραγράφους σου :
  Ο ρόλος των ΣΜΑ αποδυναμώνεται και η ανάγκη τους, σταδιακά, εκλείπει, αν υιοθετήσουμε το μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης, που υποστηρίζει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ.
  Γενικεύοντας λίγο τα όσα προεκτέθηκαν, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι ΣΜΑ, που εντάσσονται στο μοντέλο της συγκεντρωτικής διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων, εκτός του ότι είναι έργα υψηλού κόστους κατασκευής και συντήρησης, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο το διαχωρισμό των απορριμμάτων και υποβαθμίζουν την ποιότητα των προς ανακύκλωση υλικών. Είναι, λοιπόν, οικονομικά και περιβαλλοντικά ασύμφορο να σχεδιάζονται τεράστιες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης σύμμεικτων αποβλήτων,
  Θεωρούμε λάθος το να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σαν αυτόνομες υποδομές, μόνιμου χαρακτήρα και, μάλιστα, με δυναμικότητες που δεν αντιστοιχούν σε φιλόδοξους στόχους πρόληψης και μείωσης των ΑΣΑ, διαλογής στην πηγή και ανάκτησης, κομποστοποίησης και ήπιας επεξεργασίας των σύμμεικτων, με εργαλεία τις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας,
  Υπάρχει και το γεγονός ότι ο ΣΜΑ αυτός είχε σχεδιαστεί μόνο για τον τέως Δήμο Αστακού και όχι για την Χωροταξία του Δήμου Ξηρομέρου και έτσι θα προσθέσει συνολικά δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες και η αποκομιδή και η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων στο τέλος θα είναι πολύ χειρότερη από σήμερα , με τα πρώτα αποτελέσματα να φανούν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες , αλλά η Νέα Δημοτική Αρχή δεν ακούει , διακατεχόμενη από ιδεοληψίες , με την προσπάθεια να κάνει την αποκομιδή και του τέως Δήμου Αστακού με προσλήψεις εργατών και όχι με ιδιώτες , όπως ήταν μέχρι σήμερα .
  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Σταικος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η πρόταση του κ Γεωργαλη ουσιαστικά είναι να καταρτιστεί τοπικό σχέδιο διαχείρισης, σε δημοτικό επίπεδο, με στόχο την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των δημοτικών αποβλήτων, που θα έχουν ανάγκη διαχείρισης σε περιφερειακές και εθνικές υποδομές. Τα ερωτήματα είναι : 1.υπάρχουν σήμερα όλες οι αναγκαίες διαδικασίες σε θεσμικό (νομικό, διοικητικό) επίπεδο, που θα διευκολύνουν την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει τον αποφασιστικό της ρόλο στη διαχείριση των απορριμμάτων, στη λογική της αποκέντρωσης 2.πως θα υπάρξει διασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησης, κατά προτεραιότητα, των αποκεντρωμένων δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων,

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου