Είναι Σύννομη η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου ;


Ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου Ξηρομέρου, η απόφαση ίδρυσης καθώς και το καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας, με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Ξηρομέρου» και διακριτικό τίτλο στην Ελληνική: «Ενεργειακή Κοινότητα Ξηρομέρου» και στην Αγγλική: «Energy Community Xiromerou».
Η σχετική σημερινή απόφαση, που πάρθηκε κατόπιν Δημοτικού Συμβουλίου εκ περιφοράς, λόγω παρέλευσης προθεσμίας και κατεπείγοντος, ψηφίστηκε θετικά από 24 δημοτικούς συμβούλους, καταψηφίστηκε από 2 και 1 ήταν απών.
Στους σκοπούς - αντικείμενο της Ενεργειακής Κοινότητας, δεν περιλαμβάνεται η παραγωγή ενέργειας από καύση βιομάζας ή βιορευστά (αναφέρεται ρητά στο αποφασιστικό μέρος), 
Δείτε εδώ την σχετική απόφαση και το καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας, το οποίο ψηφίστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου.
Εμείς όμως κρατάμε τις επιφυλάξεις μας εάν η εν λόγο απόφαση είναι σύννομη με το ΦΕΚ  Που  εκεί αναγράφει ρητά της προϋποθέσεις βλέπε φεκ 
Άρθρο 4 
Σκοπός - Αντικείμενο δραστηριότητας
Ενεργειακής Κοινότητας
1. Η Ε.Κοιν. ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από
τις κατωτέρω δραστηριότητες:
α) Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή και εντός όμορης Περιφέρειας για Ε.Κοιν. με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής,
β) διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία,
αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή
ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιο-
μάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιο-
ποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών
αποβλήτων,
γ) προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων,
συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών
καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής απο-
δοτικότητας,
δ) προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα,
ε) διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρει-
ας που βρίσκεται η έδρα της,
στ) προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αε-
ρίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 2
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), εντός της Περιφέρειας που
βρίσκεται η έδρα της,
ζ) παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυ-
κτικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται
η έδρα της,
η) διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση
παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας,
θ) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευ-
ση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με
το ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων
μεταφορών εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα
της Ε.Κοιν.,
ι) εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης
νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της Περιφέρειας που βρί-
σκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,
ια) παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το
άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 (Β΄1228) απόφασης
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
2. Η Ε.Κοιν. μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε από τις κα-
τωτέρω δραστηριότητες:
α) Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση
επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή πα-
ρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός
της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,
β) σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη της τεχνικής
υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς,
γ) διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματο-
δοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της,
δ) παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετο-
χή των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα
από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τους σκοπούς της,
ε) ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής
αειφορίας,
στ) δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων κατανα-
λωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας
πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός
της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,
ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Ε.Κοιν., όπως παροχή ή
συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κα-
τοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση
της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.
Το καταστατικό της Ε.Κοιν. δεν περιλαμβάνει άλλες
δραστηριότητες εκτός αυτών που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2.
Η άποψη μας είναι ότι την απόφαση πρέπει να την μελετήσουν οι ειδικοί σύμβουλοι του δήμου Ξηρομέρου και στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο να γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις ακόμη αν χρειαστεί να αποσυρθεί.
Το Ξηρόμερο έχει πει όχι στις μονάδες Βιορευστών και βιομάζας   και δεν επιθυμεί ούτε να αφήνετε ούτε ένα ψεγάδι που μπορει να ανοίξει ένα παράθυρο .


Στο επ

Σχόλια

 1. καντε προσφυγη
  τις κερδιζετε ολες
  οποτε μιλατε για νομιμοτητα πεφτετε μεσα

  η παραταξη σας ειναι που ψηφισε να ερθουν οι μοναδες βιορευστων στισ φυτειεσ και πατε να την πειτε σε αυτους που τις εμποδισαν και που φτιαχνουν ενεργειακη κοινοτητα με ρητη προβλεψη εναντιον των βιορευστων και εσεις λετε οτι αυτο δεν ειναι νομιμο????

  ρε τι σαινια ειστε εσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΦΩΝΗ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΙΛΑΣ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΟΥ ΠΕΤΑΝΕ Η ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

   Διαγραφή
 2. Ilias Kotrotsos Δηλαδη μας λετε οτι η συντριπτικη πλειοψηφια του Δημοτικου Συμβουλιου ψηφισε και πηρε μια αποφαση και εκ των υστερων αναρωτιεστε αν η αποφαση αυτη ειναι συννομη.Απορρουμαι ολοι
  ,ο δημος δεν εχει νομικους συμβουλους..αυτοι δεν παριστανται να σας συμβουλευουν ..δεν συντασουν γνωματευσεις !!και εν τελει αν ειχατε τετοιου ειδους προβληματισμους γιατι δεν ζητησατε να κληθουν οι νομικοι συμβουλοι στην αιθουσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μα αγαπητέ μου Ηλία ,εγώ που ψήφισα ναι ,είπα πως πέρα από το ότι για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα έπρεπε να γίνει ενδελεχής -πλατεία συζήτηση με όλους τους φορείς του Δήμου και να είναι μέτοχοι και άλλοι ,αν στοχεύουνε σε πραγματική ανάπτυξη και επίτευξη σαν στόχων αυτής της δράσης και όχι απλά για να πάρουμε τις 50.000 ευρώ ως Δήμος .!!!!
  Έτσι λοιπόν θεωρώ ,ότι δεν είχα άλλη επιλογή ,αφού εγώ επανειλημμένα αποδείξει, ότι αγαπώ τον τόπο μου και δεν έκανα ούτε μια στιγμή αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση ,αλλά γι το συμφέρουν των Δημοτών και του τόπου μόδας .!!!
  Αν έχει κανένας αντίρρηση θα ήθελα να την δω ή αν νομίζει ,πως η Δημοτική Αρχή το χειρίστηκε με την δέουσα σοβαρότητα κσι υπευθυνότητα .!!!
  Με τιμή
  Παναγιώτης Στάικος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν είναι σύννομη η απόφαση, επειδή από τους δεκάδες σκοπούς ίδρυσης των ενεργειακών κοινοτήτων που αναφέρει στο ΦΕΚ, στην ενεργειακή κοινότητα του δήμου εξαιρείται ο ένας από τους δεκάδες σκοπούς, που είναι η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και βιορευστά;
  Αυτό εξαιρείται επειδή είναι διακήρυξη της δημοτικής αρχής.
  Αυτά που γράφετε είναι ασόβαρα και αστεία.
  Μάλλον σας παρασύρει ο οίστρος σας να κάνετε με κάθε τρόπο αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύετε με γελοιοποίηση.

  Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στα έγγραφα που έχουν αποσταλεί στους δημοτικούς συμβούλους δεν εξαιρούσε τις μονάδες Βιομαζας και βιορευστων μετά από έντονες αντιδράσεις τις αντιπολίτευσης αποσύρθηκαν αυτές οι δραστηριότητες

   Διαγραφή

Δημοσίευση σχολίου