Παναγιώτης Σταικος Σχολιάζει το άρθρο του Ηλία Γεωργαλή για την ενεργοποίηση του ΣΜΑ Αστακού!


Αγαπητέ φίλε Ηλία χαίρομαι για την εμπεριστατωμένη τοποθέτηση σου , η οποία με βρίσκει σύμφωνο και επιπλέον από τις τρείς παρακάτω παραγράφους σου :
Ο ρόλος των ΣΜΑ αποδυναμώνεται και η ανάγκη τους, σταδιακά, εκλείπει, αν υιοθετήσουμε το μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης, που υποστηρίζει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ.
Γενικεύοντας λίγο τα όσα προεκτέθηκαν, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι ΣΜΑ, που εντάσσονται στο μοντέλο της συγκεντρωτικής διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων, εκτός του ότι είναι έργα υψηλού κόστους κατασκευής και συντήρησης, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο το διαχωρισμό των απορριμμάτων και υποβαθμίζουν την ποιότητα των προς ανακύκλωση υλικών. Είναι, λοιπόν, οικονομικά και περιβαλλοντικά ασύμφορο να σχεδιάζονται τεράστιες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης σύμμεικτων αποβλήτων,
Θεωρούμε λάθος το να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σαν αυτόνομες υποδομές, μόνιμου χαρακτήρα και, μάλιστα, με δυναμικότητες που δεν αντιστοιχούν σε φιλόδοξους στόχους πρόληψης και μείωσης των ΑΣΑ, διαλογής στην πηγή και ανάκτησης, κομποστοποίησης και ήπιας επεξεργασίας των σύμμεικτων, με εργαλεία τις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας,
Υπάρχει και το γεγονός ότι ο ΣΜΑ αυτός είχε σχεδιαστεί μόνο για τον τέως Δήμο Αστακού και όχι για την Χωροταξία του Δήμου Ξηρομέρου και έτσι θα προσθέσει συνολικά δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες και η αποκομιδή και η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων στο τέλος θα είναι πολύ χειρότερη από σήμερα , με τα πρώτα αποτελέσματα να φανούν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες , αλλά η Νέα Δημοτική Αρχή δεν ακούει , διακατεχόμενη από ιδεοληψίες , με την προσπάθεια να κάνει την αποκομιδή και του τέως Δήμου Αστακού με προσλήψεις εργατών και όχι με ιδιώτες , όπως ήταν μέχρι σήμερα .
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Σταικος

Σχόλια