Έγκριση σχεδίου καταστατικού για την ίδρυση ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Ξηρομέρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει το σχεδίου καταστατικού για την ίδρυση ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Ξηρομέρου» ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ »

 ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ιδρυτικά μέλη της ενεργειακής κοινότητας, τα οποία φέρουν την ιδιότητα του συνεταίρου, είναι: Α . Ο Δήμος Ξηρομέρου, που εδρεύει στον Αστακό Αιτ/νίας, Τ.Κ. 30006, με ΑΦΜ 800076242 υπαγόμενο στην Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο αυτού . Β. Το «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» που εδρεύει στον Αστακό Αιτ/νίας ΤΚ 30006, ΑΦΜ 800076291 υπαγόμενο στην Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού . Γ. Το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου» που εδρεύει στον Αστακό Αιτωλ/νίας ΤΚ 30006, ΑΦΜ 997189466 υπαγόμενο στην Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού . Δ. Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου» που εδρεύει στον Αστακό Αιτωλ/νίας ΤΚ 30006, ΑΦΜ 800076278 υπαγόμενο στην Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού . Ε. Η «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου» που εδρεύει στον Αστακό Αιτωλ/νίας ΤΚ 30006, ΑΦΜ 800076309 υπαγόμενο στην Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού . ΣΤ. Η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου» που εδρεύει στον Αστακό Αιτωλ/νίας ΤΚ 30006, ΑΦΜ 800076310 υπαγόμενο στην Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού

Διατίθεται το καταστατικό αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο του διαύγεια:
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%9D%CE%9C%CE%A9%CE%9A%CE%96-%CE%9A%CE%A92?inline=true

Σχόλια