Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Παγιώνεται η ενημέρωση των κατόχων δελτίων ανεργίας μέσω προσωποποιημένων e mails για την έγκαιρη ανανέωση τους

Παγιώνεται η ενημέρωση των κατόχων δελτίων ανεργίας μέσω προσωποποιημένων e mails για την έγκαιρη ανανέωση τους

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δοκιμαστικό στάδιο του νέουκαινοτόμου μέτρου της ενημέρωσης των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ, με αποστολή προσωποποιημένων emails στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν οι ίδιοι δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, για την έγκαιρη ειδοποίησή τους ως προς την επικείμενη λήξη της ισχύος των δελτίων ανεργίας τους και την ανάγκη ανανέωσης τους. Εφεξής, το μέτρο αυτό παγιώνεται, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατόχους δελτίων ανεργίας και μειώνοντας την ταλαιπωρία τους και το γραφειοκρατικό βάρος από τις διαγραφές λόγω της μη έγκαιρης ανανέωσης.
Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του Διοικητή ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτηαπό τις 10 Ιανουαρίου 2020 ξεκίνησε πιλοτικά η μαζική αποστολή emails σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους των οποίων τα δελτία ανεργίας λήγουν εντός των αμέσως επόμενων 10 ημερών. Με τα προσωποποιημένα emails υπενθύμισης, παρέχεται άμεση και έγκαιρη ενημέρωση σε σχέση με την ημερομηνία λήξης της ισχύος των δελτίων ανεργίας. Οι κάτοχοι δελτίων ανεργίας ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, ξανά, μια ημέρα πριν τη λήξη της ισχύος των δελτίων ανεργίας τους.
Η ενημέρωση των κατόχων δελτίων ανεργίας μέσω προσωποποιημένων emails αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της απώλειας δικαιωμάτων από μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, επειδή δεν προέβαιναν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών στην ανανέωση της ισχύος τους.  Τα δελτία ανεργίας αυτών που δεν τα ανανέωναν έγκαιρα  διαγράφονταν αυτόματα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, από το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΑΕΔ και οι κάτοχοι τους έχαναν τα δικαιώματα τους. Το 2019, το 1/3 των διαγραφών από το μητρώο είχε ως αίτια τη μη έγκαιρη ανανέωση των δελτίων ανεργίας.
Ο Διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι «στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η άμεση ειδοποίηση των ανέργων, ούτως ώστε να λαμβάνουν υπενθύμιση για την έγκαιρη ανανέωση της κάρτας τους, να μην χάνουν  τα δικαιώματα τους και να μην ταλαιπωρούνται από την ανάγκη επανεγγραφής.
Πλέον, μετά την πετυχημένη πιλοτική εφαρμογή του μέτρου κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, η ηλεκτρονική υπενθύμιση των εγγεγραμμένων ανέργων για την έγκαιρη ανανέωση των δελτίων ανεργίας παγιώνεται. Όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα λαμβάνουν emails τόσο 10 ημέρες πριν τη λήξη των δελτίων ανεργίας τους, όσο και μια ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία.
Ανάλογες πρωτοβουλίες για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες οι οποίοι συναλλάσσονται με τον ΟΑΕΔ θα συνεχιστούν, δεδομένου ότι αποτελεί προτεραιότητα μας ο νέος ΟΑΕΔ καθημερινά να γίνεται πιο φιλικός προς τους πολίτες».

Σχόλια