Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24 Μαρτίου. Η ώρα του Προϋπολογισμού

Πηγή: https://www.dimosxiromerou.gr/

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω Κορωνοϊού), την εικοστή τέταρτη (24η) του μηνός Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 01:00 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την 1838/13.02.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Σχόλια