Από φώτα είμαστε εντάξει!!! 3.253, 07 ευρώ! (έκπτωση 46,25 % στην προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού, με προσφορές από 9 συμμετέχοντες)


Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτήθηκε πρόσφατα πρόσκληση - γνωστοποίηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού  (δείτε εδώ).....

Η συγκεκριμένη πρόσκληση - γνωστοποίηση έγινε προκειμένου, όποιος θέλει, να καταθέσει την προσφορά του και η απ' ευθείας ανάθεση που θα ακολουθήσει, να γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλαδή επί της ουσίας μιλάμε για διαγωνιστική διαδικασία.
Η απ' ευθείας ανάθεση ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και βλέπουμε:

Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού.
Προϋπολογισμός: 6.052,76 €.
Συμμετέχοντες: 9.
Τελική τιμή: 3.253,07 €.
Έκπτωση: 46,25 %.
Όφελος για το ταμείο του Δήμου: 2.799,69 €.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

Σχόλια