Στην προμήθεια 6.450 λίτρων χλωρίου και 2.639,34 € πέρασε με απ ευθείας ανάθεση ο Δήμος Ξηρομέρου και έκπτωση 34,01 %Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτήθηκε πρόσφατα πρόσκληση - γνωστοποίηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια 6.450 λίτρων χλωρίου  (δείτε εδώ).
Η συγκεκριμένη πρόσκληση - γνωστοποίηση έγινε προκειμένου, όποιος θέλει, να καταθέσει την προσφορά του και η απ' ευθείας ανάθεση που θα ακολουθήσει, να γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλαδή επί της ουσίας μιλάμε για διαγωνιστική διαδικασία.
Η απ' ευθείας ανάθεση ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και βλέπουμε:

Προμήθεια χημικού υλικού (χλωρίου).
Προϋπολογισμός: 4.000 €.
Συμμετέχοντες: 1.
Τελική τιμή: 2.639,34 €.
Έκπτωση: 34,01 %.
Όφελος για το ταμείο του Δήμου: 1.360,66 €.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.


Σχόλια