Κορονοϊός: Πώς θα υπολογιστεί φέτος το Δώρο Πάσχα και πότε θα δοθεί - Παραδείγματα


Τι προβλέπει η νέα ΠΝΠ για εκπτώσεις, φόρους και προκαταβολές. Τι θα ισχύσει με τους ωρομίσθιους των σχολών του ΟΑΕΔ και το επίδομα ανεργίας
Βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης θα υπολογίζεται φέτος το Δώρο Πάσχα για πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενους που έχουν μπει ή θα μπουν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης λόγω κορονοϊού.
Η νέα ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ με ημερομηνία 30 Μαρτίου ορίζει – μεταξύ άλλων – και την διαδικασία για την πληρωμή του Δώρου Πάσχα. 
Η πάγια διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο προβλέπει πως το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Για φέτος η εν λόγω ημέρα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου. Δεδομένου όμως ότι οι συμβάσεις της πλειοψηφίας των εργαζομένων της χώρας είναι ή θα είναι σε αναστολή, στην νέα ΠΝΠ προβλέπεται ότι λαμβάνεται για τον υπολογισμό υπόψη ο μισθός την προηγούμενη της αναστολής της εργασιακής σχέσης. Αυτό σημαίνει πως για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή θα ληφθεί υπόψη :
 • για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που έκλεισαν αναγκαστικά από 18 Μαρτίου, θα ληφθεί υπόψη ο μισθός ή το ημερομίσθιο της 17ης Μαρτίου
 • για τους εργαζόμενους σε τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, τα οποία είχαν ανοίξει και ανέστειλαν την λειτουργία τους υποχρεωτικά από 23 Μαρτίου θα ληφθεί υπόψη ο μισθός της 22ης Μαρτίου
 • για τους εργαζόμενος σε εστιατόρια και άλλα επισιτιστικά καταστήματα η λειτουργία των οποίων ανεστάλη υποχρεωτικά από 14 Μαρτίου θα ληφθεί υπόψη ο μισθός κατά την 13η Μαρτίου
 • για εργαζόμενους σε θέατρα, κινηματογράφους η λειτουργία των οποίων ανεστάλη υποχρεωτικά από 12 Μαρτίου θα ληφθεί υπόψη ο μισθός κατά την 11η Μαρτίου 
Για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που μένουν ανοικτές αλλά υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό ο μισθός της προηγούμενης ημέρας από την αναστολή της σύμβασης, όποτε δηλωθεί αυτή. Υπενθυμίζεται πως οι εργοδότες σε αυτές τις επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ) μπορούν να θέτουν σε αναστολή τους μισθωτούς τους έως 20/4 κι εφόσον το κάνουν αυτό η αναστολή διαρκεί 45 ημέρες από την υποβολή της. 
Όπως άλλωστε προβλέπεται στην πάγια διαδικασία, αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
Τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
Κατά την πάγια διαδικασία, τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, το επίδομα κατοικίας κλπ όταν χορηγούνται κατ’επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166.
Για παράδειγμα:
Εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα

Σύμφωνα με το 19ο άρθρο της νέας ΠΝΠ δυο κατηγορίες εργοδοτών δικαιούνται να καταβάλλουν το καλοκαίρι και έως 30 Ιουνίου το Δώρο Πάσχα:
 1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και 
 2. οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 βάσει ΚΑΔ 
Όπως εξαγγέλθηκε χθες, εφόσον η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την ΚΥΑ του 1981, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η ΚΥΑ του 1981.
Αυτό σημαίνει πως οι εργοδότες θα καταβάλλουν το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως την στιγμή της αναστολής – είτε με κρατική εντολή είτε με απόφαση του εργοδότη – ενώ το κράτος θα συμπληρώνει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας. Υπενθυμίζεται πως η αναστολή για τις επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ αλλά μένουν ανοιχτές διαρκεί για 45 ημέρες.
Για παράδειγμα
1.
Έστω μισθωτός που τέθηκε σε αναστολή στις 18 Μαρτίου (επιχείρηση λιανικού εμπορίου που έκλεισε με κρατική εντολή)
 • ο εργοδότης θα καταβάλλει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί από 1η Ιανουαρίου έως 17 Μαρτίου
 • το κράτος θα καταβάλλει το τμήμα που αντιστοιχεί από 18 Μαρτίου έως 30 Απριλίου. 
Έστω πως ο μισθωτός αμείβεται με 800 ευρώ 
 • ο εργοδότης θα καταβάλλει 250 ευρώ και
 • το κράτος 150 ευρώ.
Ο μισθωτός θα λάβει έως 30/6 Δώρο 400 ευρώ.
Αν ο ίδιος μισθωτός αμείβεται με 1.000 ευρώ
 • ο εργοδότης θα καταβάλλει 310 ευρώ και
 • το κράτος 190 ευρώ.
Ο μισθωτός θα λάβει έως 30/6 Δώρο 500 ευρώ
2.
Έστω μισθωτός που τέθηκε σε αναστολή στις 14 Μαρτίου (εστιατόριο που έκλεισε με κρατική εντολή) 
 • ο εργοδότης θα καταβάλλει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί από 1η Ιανουαρίου έως 13 Μαρτίου
 • το κράτος θα καταβάλλει το τμήμα που αντιστοιχεί από 14 Μαρτίου έως 30 Απριλίου. 
Έστω πως ο μισθωτός αμείβεται με 800 ευρώ
 • ο εργοδότης θα καταβάλλει 260 ευρώ και
 • το κράτος 160 ευρώ.
Ο μισθωτός θα λάβει έως 30/6 Δώρο 400 ευρώ.
Αν ο μισθωτός αμείβεται με 1.000 ευρώ
 • ο εργοδότης θα καταβάλλει 300 ευρώ και
 • το κράτος 200 ευρώ.
Ο μισθωτός θα λάβει έως 30/6 Δώρο 500 ευρώ

Πώς γίνεται ο υπολογισμός 

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.
Όπως αναφέρει το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.
Για παράδειγμα:
Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Δώρο Πάσχα στους υγειονομικούς 

Εκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το ήμισυ του καταβαλλόμενου μηνιαίου βασικού μισθού θα χορηγηθεί στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ΙΦΕΤ ΑΕ, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.  

Εκπτώσεις στους φόρους

Με την ίδια ΠΝΠ προβλέπεται επίσης :
 • Εκπτωση 25% στις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων  για τον μήνα Απρίλιο,εφόσον εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Eξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.
 • Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές επιταγων  κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
 • Ενεργοποιείται το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής για τις  επιχειρήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.
 • Αναστέλλεται για τρείς μήνες η χορήγηση ενήμερων δόσεων δανείων.Για τις υπολοιπες περιπτώσεις μπορεί να ν χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτωτή.

ΟΑΕΔ

Όπως προβλέπεται από την ΠΝΠ για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους 6  μήνες είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
Επίσης, η ωριαία αντιμισθίακαταβάλλεται στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑμεΑ Αθηνών), η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, για τον αριθμό των ωρών που ορίζει η σύμβαση, και για το χρονικό διάστημα απαγόρευσης λειτουργίας.
Η αποζημίωση για πρακτική άσκησηστο πλαίσιο συμβάσεων μαθητείαςκαταβάλλεται στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βάσει των ημερομισθίων που ορίζει η σύμβαση και για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων. Τo ποσό που αντιστοιχεί στην αποζημίωση της πρακτικής άσκησης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ, από εθνικούς ή άλλους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που οφείλει να καταβάλει ο εργοδότης και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων. Το επίδομα καταβάλλεται στους καταρτιζόμενους στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και στο Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και των καταρτιζομένων στα Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.

Παράταση τακτικής επιδότησης ανεργίας

Παρατείνεται για 2 μήνες το επίδομα τακτικής ανεργίας, μακροχρονίων ανέργων και βοηθήματος ανεργίας εφόσον λήγει το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά στον τρόπο καταβολής, θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης του ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους, όπως αίτηση, προσκόμιση δικαιολογητικών, κ.λπ. Αναλυτικά :
 • Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Ιανουαρίου 2020, η εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση θα ξεκινήσει από τις 31 Μαρτίου.
 • Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Φεβρουαρίου 2020, η εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση θα ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου 2020.
 • Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε ή θα λήξει η επιδότησή τους εντός του Μαρτίου 2020, ο πρώτος επιπλέον μήνας επιδότησης θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στις αρχές του Απριλίου 2020 και ο δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στις αρχές του Μαΐου 2020.
Όσον αφορά στο ποσό που θα καταβληθεί, η δίμηνη παράταση καταβολής αντιστοιχεί στα εξής ποσά:
 • Οι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίαςθα λάβουν συνολικά έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ μηνιαίως), ποσό προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου ανέργου.
 • Οι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων θα λάβουν συνολικά έως 720 ευρώ (έως 360 ευρώ μηνιαίως).
 • Οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας θα λάβουν συνολικά έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ μηνιαίως).
Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση. Για παράδειγμα, επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα μετά τη λήξη της επιδότησής τους θα λάβουν μειωμένο ποσό, αναλογικά με το διάστημα που απώλεσαν το δικαίωμα επιδότησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τις παροχές ανεργίαςπατήστε εδώ.
Για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίεςτου ΟΑΕΔ πατήστε εδώ.
Για να βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΠΑ2πατήστε εδώ.
Για τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ΚΠΑ2πατήστε εδώ.
Καλέστε στο 11320 (αστική χρονοχρέωση) Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-14:30.
Προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων που είτε βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας για ένταξη σε χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους είτε έχουν ήδη ενταχθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, μπορούν να υλοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19
https://www.ethnos.gr/

Σχόλια