ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ -ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΊΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 5.3.2020 πραγματοποίησε το Δ/Σ του Συλλόγου Μπαμπίνης συνάντηση  με θέματα που αφορούν την τρέχουσα πορεία του Συλλόγου. 
Ένα από τα θέματα που αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ/Σ.  ήταν να γίνει συνάντηση με την Επιτροπή  Διαχείρισης του Μουσείου Μπαμπίνης .

Δύο μέλη του Δ/Σ που ήταν επιφορτισμένα συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Επιτροπής . Η συνάντηση έγινε σε κλίμα φιλικότατο και εποικοδομητικό για την πορεία του Μουσείου. 

Αποφασίσαμε από κοινού τις μέρες του Πάσχα η επιτροπή θα καθορίσει το χρόνο και τον τρόπο παραδόσεως των υλικών  και το πως θα τακτοποιούν τα προσφερόμενα από τους Μπαμπινιώτες παραδοσιακά αντικείμενα ,κειμήλια λαϊκής Τέχνης, αντικείμενα που θα έχουν σχέση με την έως τώρα δραστηριότητα     της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Χωριού μας. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ευχαρίστησε το Δ/Σ του Συλλόγου Μπαμπίνης για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του και μας δήλωσε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και πάντα με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Δ/Σ ούτως ώστε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΩΝ να γίνει γρήγορα επισκέψιμο από χωριανούς μας και πολίτες  άλλων περιοχών .

http://mpampini.blogspot.com/2020/03/blog-post_38.html

Σχόλια