Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου για τα βιορευστά στην περιοχή Φυτειών


Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου για τα βιορευστά στην περιοχή Φυτειών

Α. Εκφράζει την εύλογη ανησυχία του για την καθυστέρηση αποκατάστασης της νομιμότητας και της οφειλόμενης ίσης μεταχείρισης από την πολιτεία με την ακύρωση/ανάκληση των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εγκατάσταση τριών (3) παρόμοιων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βιορευστά στην περιοχή Φυτειών του Δήμου μας.

Β. Επαναλαμβάνει τη ρητή και δηλωμένη εναντίωση του Δήμου στην εγκατάσταση των παραπάνω τριών (3) μονάδων στη συγκεκριμένη περιοχή καθώς και τη συνεχιζόμενη συμπαράσταση στην τοπική κοινωνία και στους συλλογικούς φορείς της περιοχής στο νόμιμο και δίκαιο αγώνα τους μέχρι την τελική δικαίωση και την ικανοποίηση του αιτήματός τους από την πολιτεία .

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξηρομέρου να προβεί, σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια προς το Υπουργείο ή και κάθε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία για τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την επίσπευση πραγματοποίησης της αιτηθείσας από το Δήμο, τους συλλογικούς φορείς της περιοχής και τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας συνάντησης με τον κ. Υπουργό, στην οποία θα εκπροσωπηθεί ο Δήμος και τη συμπαράσταση του Δήμου στους συλλογικούς φορείς και στην τοπική κοινωνία στο δίκαιο αγώνα τους κατά της εγκατάστασης των τριών (3) μονάδων με βιορευστά στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σχόλια