"Δυνατό Ξηρόμερο, Πρώτα ο Πολίτης΄΄ Οχι στον προϋπολογισμό των αυξήσεων και των απευθείας αναθέσεων

Ένα βροντερό όχι είπε σήμερα η Παράταξη Δυνατό Ξηρόμερο Πρώτα ο Πολίτης ,όχι στις αυξήσεις, όχι στις απευθείας αναθέσεις, όχι σε προϋπολογισμό που δεν ισοσκελίζει.
Ακολουθεί η Απόφαση της Παράταξης.

Κύριε Πρόεδρε, 
Σας γνωρίζουμε ότι: 
 α. Η παράταξή μας "Δυνατό Ξηρόμερο, Πρώτα ο Πολίτης" με ομόφωνη απόφαση όλων των Δημοτικών της Συμβούλων, συμμετέχει στη Σημερινή Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που γίνεται δια περιφοράς σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2157/24.03.2020 πρόσκλησή σας με μοναδικό θέμα την
‘ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ OIK.  ΕΤΟΥΣ 2020’.

βΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ τον  Προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα  Δράσης – Στοχοθεσία του  Δήμου του οικ. έτους 2020 διότι: 
    1. Σύμφωνα με το υπ. αριθμ.  2081/19.03.2020 έγγραφο του Δημάρχου Ξηρομέρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών με το οποίο αιτείται Έκτακτη Επιχορήγηση του Δήμου Ξηρομέρου για ισοσκέλιση των τελών ύδρευσης προκύπτει ότι ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας του οικ. ετους 2020 δεν είναι ισοσκελισμένος.
    2. Στον Προϋπολογισμό Δαπανών του οικ. έτους 2020 η Συντριπτική πλειοψηφία των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στους σχετικούς ΚΑ για α.προμήθειες,  β.παροχή υπηρεσιών, γ.παροχή εργασιών είναι κάτω των 20.000 ευρώ με αποτέλεσμα όλος ο Προϋπολογισμός του Δήμου να εκτελεστεί με τη Διαδικασία των Απευθείας ΑναθέσεωνΟι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Γαλούνης Ερωτόκριτος
Γεωργούλας Κωνσταντίνος  
Γαζέτας Παναγιώτης
Κακούρης Ηλίας
Καρφής Θωμάς
Λιβάνης Θεόδωρος
Ρετούλης Θωμάς

Σχόλια