Η καταψήφιση της πρότασης της δημοτικής αρχής από τη πλειοψηφία των συμβούλων στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο δεν σταματάει την επιβολή της αύξησης του παγίου της ύδρευσης .


Παρότι είναι μειοψηφική η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για αύξηση του πάγιου ύδρευσης εγκρίνεται με βάση τον Νόμο Θεοδωρικάκου ..
Η καταψήφιση της πρότασης της δημοτικής αρχής από τη πλειοψηφία των συμβούλων στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο δεν σταματάει την επιβολή της αύξησης του παγίου της ύδρευσης .!
Η περιφερόμενη στα κοινωνικά δίκτυα ενημέρωση δημοτικόν συμβούλων της συμπολίτευσης για καταψήφιση της πρότασης είναι επαναστατική γυμναστική.

λαϊκής κατανάλωσης και Άνευ πραγματικής αξίας για τους δημότες...
                           ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ 
                                     ΒΕΛΟΥΤΣΑ

Σχόλια