Σε ΦΕΚ τα λεφτά που θα πάρουν τα κόμματα από την κρατική χρηματοδότηση (ΦΕΚ)


Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η κατανομή της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης και κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων του έτους 2020.
Συνολικά θα μοιραστούν το ποσό 15 εκατομμυρίων ευρώ που κατανέμεται για το τρέχον έτος σε πολιτικά κόμμα και στους συνασπισμούς των κομμάτων.
Το πρώτο ποσό αφορά την ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ και το δεύτερο ποσό την ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4.229.819,42 και 845.963,89
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 3.414.412,36 και 682.882,48
3. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.), Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (Ε.Δ.Ε.Μ.) 1.121.112,58 και 224.222,52
4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 847.320,35 και 169.464,06
5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 690.791,15 και 138.158,23
6. ΜέΡΑ25 571.544,14 και 114.308,82
7. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 234.375,00 και 46.875,00
8. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 70.312,50 και 14.062,50
9. ΠΟΤΑΜΙ 70.312,50 και 14.062,50
ΣΥΝΟΛΑ 11.250.000,00 και 2.250.000,00
Επίσης κατανέμονται τα ανωτέρω ποσά της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης και της κρατικής χρηματοδότησης για
ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους, που αντιστοιχούν στο συνασπισμό Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα-Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-«ΕΔΕΜ»-Κινήσεις
Πολιτών), ήτοι τα ποσά 1.121.112,58 € και 224.222,52 €, δηλαδή σύνολο 1.345.335,10 €.

Σχόλια