Ένταξη Πράξης του Δήμου Ξηρομέρου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».


Χρηματοδότηση του Δήμου Ξηρομέρου με 87.420 €, για κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής, για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες.
https://drive.google.com/file/d/15j4o75wu_v6JSGLrTNVJZmtlT0gI-gzh/view

Σχόλια