Υπεγράφη η σύμβαση για την «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης τμήματος προς Κατούνα και προς Kονοπίνα» σήμερα το μεσημέρι στο γραφείο του Δημάρχου.

Η  παρούσα  μελέτη, αφορά  το έργο της  αντικατάστασης  εξωτερικού  αγωγού  ύδρευσης, από  τον κεντρικό  μεριστή ( θέση  "Παναγούλα" ),  μέχρι  την  κεντρική  δεξαμενή  της  Κατούναςκαι  από  την  δεξαμενή  της Κατούνας,  έως  την  δεξαμενή  της  Κονοπίνας.....

1) Από  δεξαμενή - κεντρικό  μεριστή   ( θέση  "Παναγούλα" )  έως  δεξαμενή  Κατούνας 
 Η  διαδρομή αυτή  αποτελείται  από  δύο  τμήματα.

Το  πρώτο  τμήμα αφορά τον αγωγό  από τον  κεντρικό  μεριστή   μέχρι  το  ενδιάμεσο  φρεάτιο "μεριστή"  Ποδοβίνιτσας που  ευρίσκεται  στη  θέση "Νταλαμάγκα" σε  απόσταση  875  μέτρα  από  τον  κεντρικό  μεριστή.   
Το  δεύτερο  τμήμα αφορά τον αγωγό  από το  ενδιάμεσο  φρεάτιο "μεριστή"  Ποδοβίνιτσας  (θέση "Νταλαμάγκα") μέχρι  την  κεντρική  δεξαμενή  της  Κατούνας.

2) Από  δεξαμενή  Κατούνας  έως  δεξαμενή  Κονοπίνας
  Προτείνεται  να τοποθετηθεί  νέος  αγωγός  διαμέτρου  Φ125  εκ  πολυαιθυλενίου 
10 ατμοσφαιρών  και 12,50 ατμοσφαιρών  σε  συνολικό μήκος  3.800  μέτρα , τα απαιτούμενα  φρεάτια  αερεξαγωγών  και  εκκένωσης,    ο  οποίος  θα  αντικαταστήσει  στην  ίδια  διαδρομή  τον  υπάρχοντα  εξ  αμιάντου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των   810.000€  μαζί με το Φ.Π.Α. 24%.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σχόλια