Τρεις απευθείας Αναθέσεις για τον Δήμο Ξηρομέρου συνολικού ποσού 17,998.6 Ευρώ


Τρεις απευθείας αναθέσεις αποφάσισε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου για τις δημοτικές Ενότητες Αλυζίας , Αστακού και Φυτειών .
Οι απευθείας αναθέσεις έχουν τον ίδια επιχείρηση και το συνολικό ποσό και των τριών απευθείας αναθέσεων ανέρχεται στο ποσό των 17,998.6 Ευρώ .
Εδώ να τονίσουμε τα στοιχεία τα αντλούμε από το Διαύγεια .
Ακολουθούν αναλυτικά τα ποσά για τις τρεις απευθείας αναθέσεις .


ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ 5.999,12 ΕΥΡΩ
«Έγκριση 57/2020 απόφασης Δημάρχου, περί απευθείας ανάθεσης ¨Συντήρησης και επισκευής και ανταλλακτικά αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Αλυζίας¨ λόγω κατεπείγοντος» 
Εγκρίνει την αναφερόμενη στο εισηγητικό μέρος της παρούσας υπ αρ 57/2020 απόφαση Δημάρχου, περί αναθέσεως της αποκατάστασης βλαβών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή και ανταλλακτικά αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού», λόγω κατεπείγοντος, στην επιχείρηση «¨ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ¨ Θ. & Γ. Γουρνάρης Ο.Ε.»


                                         ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ  6.999,80
 «Έγκριση 56/2020 απόφασης Δημάρχου, περί απευθείας ανάθεσης ¨Συντήρησης και επισκευής και ανταλλακτικά αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού¨ λόγω κατεπείγοντος»
Εγκρίνει την αναφερόμενη στο εισηγητικό μέρος της παρούσας υπ αρ 56/2020 απόφαση Δημάρχου, περί αναθέσεως της αποκατάστασης βλαβών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή και ανταλλακτικά αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού», λόγω κατεπείγοντος, στην επιχείρηση «¨ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ¨ Θ. & Γ. Γουρνάρης Ο.Ε.»


ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ  4.999,68 ΕΥΡΩ 
«Έγκριση 55/2020 απόφασης Δημάρχου, περί απευθείας ανάθεσης ¨Συντήρησης και επισκευής και ανταλλακτικά αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Φυτειών¨ λόγω κατεπείγοντος»
Εγκρίνει την αναφερόμενη στο εισηγητικό μέρος της παρούσας υπ αρ 55/2020 απόφαση Δημάρχου, περί αναθέσεως της αποκατάστασης βλαβών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή και ανταλλακτικά αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού», λόγω κατεπείγοντος, στην επιχείρηση «¨ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ¨ Θ. & Γ. Γουρνάρης Ο.Ε.»Σχόλια