Μέχρι τα μέσα Ιουλίου η καταβολή αποζημιώσεων ΕΛΓΑ για ζημιές 2019


Περισσότερες από 100.000 δηλώσεις ζημιάς έχουν υποβληθεί στον ΕΛΓΑ.
Μέχρι τα μέσα Ιουλίου του 2020 αναμένεται να έχει καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων ενώ η καταβολή των αποζημιώσεων μηνιαίως αναμένεται να συνεχιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, απαντώντας σε σχετική Ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή η βουλευτής Μ. Αθανασίου.
Μάλιστα, ο Μ. Βορίδης, στο σχετικό έγγραφο επισημαίνει ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από 100.000 δηλώσεις ζημιάς, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις πληρωμές συνολικού ύψους 48.340.000 ευρώ, ενώ το προϋπολογιζόμενο ποσό αποζημιώσεων έτους 2019 ανέρχεται στα 180.000.000 ευρώ.
Αναλυτικά η απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ως εξής:
“Σχετικά με τις ζημιές που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2019 κυρίως από χαλαζοπτώσεις, υπερβολικές και άκαιρες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε διάφορες καλλιέργειες (σιτηρών, σανοδοτικών φυτών, οπωροφόρων δένδρων, ψυχανθών, αμπελιών, ελιάς, κηπευτικών κ.λπ.), σε όλη την χώρα, σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν περισσότερες από 100.000 δηλώσεις ζημιάς. Το έργο των εκτιμήσεων έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. και έχει ξεκινήσει η κοινοποίηση των πορισμάτων και η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.
Σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριμένη και ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ως εξής:
– Με την εμφάνιση της ζημιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες επισημάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.
– Ο Οργανισμός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις.
– Πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ, το οποίο αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου.
– Κοινοποιούνται τα πορίσματα.
-Ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΔΚ/Ε. Η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται τμηματικά και ολοκληρώνεται για όλη τη χώρα εντός των επόμενων μηνών του νέου έτους μετά τη ζημιά.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις αποζημιώσεις του έτους 2019 των ασφαλιστικά ενήμερων παραγωγών όλης της χώρας, σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις πληρωμές συνολικού ύψους 48.340.000 ευρώ. Η καταβολή των αποζημιώσεων μηνιαίως αναμένεται να συνεχιστεί και μέχρι τα μέσα Ιουλίου του 2020 να έχει καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, το προϋπολογιζόμενο ποσό αποζημιώσεων έτους 2019 ανέρχεται στα 180.000.000 ευρώ. Με την αριθ. 146/18-12-19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. αποφασίστηκε η χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους παραγωγούς που ανέρχεται στο 65% της συνολικής αποζημίωσης, για τις ζημιές που σημειώθηκαν στις καλλιέργειές τους κατά τη διάρκεια του έτους 2019 και συνδέονται με τη Δήλωση Καλλιέργειας 2019.
Με το μέτρο αυτό υπολογίζεται ότι το σύνολο των ζημιωθέντων παραγωγών θα εισπράξουν το 65% της αποζημίωσης και μετά το πέρας των εκκαθαρίσεων και της αναθεώρησης του προϋπολογισμού του Οργανισμού θα δοθεί και το υπόλοιπο 35%. Στόχος της νέας Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. είναι η πλήρης καταβολή της δικαιούμενης αποζημίωσης εντός του τρέχοντος έτους.

Σχόλια