Πρόσκληση δια εκ περιφοράς Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Δήμου Ξηρομέρου


Αστακός, 16/4/2020
Αριθ. πρωτ.: 93
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τηλ. 2646041482
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
(ως πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού), την 21η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 06:00 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την 1838/13-2-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. Υποβολή αιτήματος προς τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας του Δήμου Ξηρομέρου για παραχώρηση χρήσης αιθουσών-κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παλαιομάνινας για τη δημιουργία νέου ΚΔΑΠ.
2. Έγκριση ενεργειών για διερεύνηση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία φιλαρμονικής στην Δ.Κ. Αστακού.
3. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Αμφιλοχίας για δενδροφύτευση στην περιοχή της Δ.Κ. Αστακού στο Δήμο Ξηρομέρου.

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.
1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.
1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

Σχόλια