“Ανούσια αντιπολίτευση” λέει η δημοτική αρχή του Μεσολογγίου για την κριτική στη “δια περιφοράς” συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου


Απάντηση δίνει με σχετική ανακοίνωση τύπου ο δήμος Μεσολογγίου στην κριτική που ασκήθηκε από τους συνδυασμούς “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ” και “ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ” αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου απαντώντας στις ανακοινώσεις του συνδυασμού «Συμμαχία για το Μέλλον» και «Για την Κοινότητα Μεσολογγίου»  κάνει γνωστά τα εξής:
“Από τις 18/3/2020 με την “Α.Π. 65” επιστολή του προς τον κ. Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Σώματος Γιάννης Τσώλος απηύθυνε επιστολή για να απαντηθεί από τους προαναφερθέντες η δυνατότητα συμμετοχής του σε συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μέχρι χτες, 3 Απριλίου 2020, κάποιοι απάντησαν θετικά, άλλοι αρνητικά και μερικοί δεν έδωσαν απάντηση. Κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και γι’ αυτό αποφασίστηκε να γίνει «δια περιφοράς».
Κατόπιν τούτου όλες οι αιτιάσεις των δυο προαναφερόμενων συνδυασμών δεν ευσταθούν και εντάσσονται στο πεδίο της ανούσιας αντιπολίτευσης και της δημιουργίας εντυπώσεων. Η δημοτική αρχή από την πρώτη μέρα θητείας της έχει ανακηρύξει την διαφάνεια ως πρώτο μέλημά της.
Μια ερώτηση και από τους δύο στο προαναφερόμενο όργανο θα τους έλυνε την απορία. Αυτό προστάζει η υπεύθυνη στάση εκλεγμένων αυτοδιοικητικών. Εκτιμούμε ότι οι δημόσιες ανακοινώσεις για ένα τέτοιο θέμα δεν προσφέρουν τίποτε ουσιαστικό εκτός από το να προκαλέσουν άσκοπα ερωτήματα στην κοινωνία.”

Σχόλια