Εγκρίθηκε η πρόσληψη 40 ατόμων οκτάμηνης σύμβασης στον ΤΟΕΒ Νεοχωρίου

Σύμφωνα με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, εγκρίθηκε η πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου από τον ΤΟΕΒ Νεοχωρίου
Συγκεκριμένα πρόκειται για:
ένα άτομο Χειριστή Εκσκαπτικού-Χωματουργικού Μηχανήματος (Εκσκαφέας) για διάστημα μέχρι οκτώ μήνες με μηνιαίο μισθό,
ένα άτομο Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών για διάστημα μέχρι οκτώ μήνες με μηνιαίο μισθό,
εννέα άτομα Υδρονομείς για διάστημα μέχρι οκτώ μήνες με μηνιαίο μισθό,
23 άτομα Εργάτες για καθαρισμό και φύλαξη για διάστημα μέχρι οκτώ μήνες με ημερομίσθιο,
δύο άτομα Εργάτες για συντήρηση του υπόγειο δικτύου, μικροεπισκευές για διάστημα μέχρι οκτώ μήνες με ημερομίσθιο,
δύο άτομα Προσωπικό Γραφείου γενικά για διάστημα μέχρι οκτώ μήνες με μηνιαίο μισθό,
δύο άτομα Εργάτες για σφράγισμα βανών για διάστημα μέχρι οκτώ μήνες με μηνιαίο μισθό,
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Οργανισμού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.
Για τις προσλήψεις επίσης έχει συναινέσει η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας , ενώ από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 206.860,00 ευρώ, η οποία θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του Προέδρου του οικείου Οργανισμού.

Σχόλια