ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΦΥΛΑΚΩΝ : Αριστείας το ανάγνωσμα…εδάφιον 5ονΚι ενώ διανύουμε την δεύτερη φάση της κοροναϊού εποχής οι λογής λογής αετονύχηδες συνεχίζουν την «υγιή επιχειρηματική» τους δραστηριότητα με την αρωγή προφανώς κυβερνητικών κλιμακίων. Έχουμε και λέμε:     

1)      Στις 16/11/2018, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται  στο Γ.Ε.ΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) συστήνεται  η εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

2)      Στις 20/3/2020 καταχωρείται στο ΓΕΜΗ  τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, με βάση την από 11/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Στους σκοπούς της εταιρείας προστίθεται αίφνης και για πρώτη φορά «η παροχή υπηρεσιών καθαρισμών και απολυμάνσεων επαγγελματικών και οικιακών χώρων».

3)      Στις  19/3/2020 με την αριθμ. οικ. 4675/19-03-2020 απόφαση της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΑΔΑ:9 Η0246ΜΤΛΒ-ΕΥΤ) ανατίθεται απευθείας η απολύμανση των καταστημάτων κράτησης της χώρας και των υπηρεσιακών τους οχημάτων στην ως άνω  εταιρία  έναντι συνολικού ποσού 180.000€ (τα ποσά που αναφέρονται είναι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).


4)      Στις 30/3/2020, με την αριθμ. Οικ. 4039/23-2020 απόφαση της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, (ΑΔΑ:9ΕΒΘ46ΜΤΛΒ-ΙΗ5) ανατίθεται απευθείας η διαδικασία της  απεντόμωσης και μυοκτονίας των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, στην ίδια  εταιρεία, έναντι  συνολικού ποσού 146.940€.

5)      Στις 23/4/2020 με την αριθμ. oικ. 6059/23-04-2020 απόφαση της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, (ΑΔΑ:968Β46ΜΤΛΒ-ΩΚΥ), ανατίθεται εκ νέου απευθείας η διαδικασία της απολύμανσης των καταστημάτων κράτησης της χώρας, στην ίδια εταιρεία, έναντι συνολικού ποσού 179.800€.
 
Συμπέρασμα:
Μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε εντελώς διαφορετικούς τομείς, τροποποιεί τους σκοπούς της ώστε να επεκταθεί στους τομείς της απολύμανσης, απεντόμωσης κλπ. Όλως τυχαίως, λίγες μέρες μετά, η εταιρεία αυτή αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση 3 έργα του Ελληνικού δημοσίου, έναντι περίπου 506.000 ευρώ!
Νόμιμο ίσως, ηθικό όμως;
Τα συμπεράσματα δικά σας!!!


#ΜένουμεΌρθιοι
                                                                         
          Το Γραφείο Τύπου
                                                           ΣΥΡΙΖΑ  - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Σχόλια