Γεώργιος Βαρεμένος: «Σκάνδαλο 76,2 ΕΚ. € στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
Θέμα: «Σκάνδαλο 76,2 ΕΚ. € στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
Δημοσιεύτηκε πρόσφατα, τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο, η είδηση ότι παραπέμπονται σε δίκη για τα κακουργήματα της απιστίας και της απάτης που αφορούν υπερκοστολογήσεις ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ, 19 μέλη παλαιότερων διοικήσεων και στελέχη της “Εγνατία Οδός ΑΕ”.
Πρόκειται για την 2η πράξη του μεγάλου σκανδάλου παράνομων και με πλαστά στοιχεία πληρωμών σε κατασκευάστρια εταιρεία μέσω υπερκοστολογήσεων, συνολικού ύψους 76,2 εκατομμυρίων ευρώ, για έργα στην Εγνατία οδό στην διάρκεια της κατασκευής του έργου στην ευρύτερη περιοχή Παναγιά-Γρεβενά. Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2005 έως 2009. Η 1η πράξη του σκανδάλου, ύψους 33,2 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ήδη παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη και η σχετική δίκη άρχισε στις 13.06.2019 παίρνοντας αναβολή για τις 04.05.2020. Η αποκάλυψη του σκανδάλου ξεκίνησε με την άρνηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου να υπογράψει την σχετική πράξη παραλαβής και, μετά από πολύχρονες προσπάθειες συγκεκριμένων στελεχών της “Εγνατία Οδός ΑΕ”, παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρο προηγούμενης διοίκησης της “Εγνατία Οδός ΑΕ”, τον Δεκέμβριο του 2015. Με λίγα λόγια, 76,2 εκατομμύρια από το Δημόσιο ταμείο καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και πρέπει να επιστραφούν στο Δημόσιο. Και για την παράνομη αυτή πληρωμή κατηγορούνται για τα αδικήματα της απιστίας και της απάτης, μέλη των διοικήσεων της “Εγνατία Οδός ΑΕ” κατά την επίμαχη περίοδο, καθώς και στελέχη της εταιρείας.
Προκαταβάλλοντας τυχόν επίκληση του ότι "το θέμα βρίσκεται στα χέρια της ανεξάρτητης δικαιοσύνης την οποία πρέπει να αφήσουμε να κάνει την δουλειά της χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις", υπογραμμίζουμε ότι το γεγονός της διασπάθισης των 76,2 εκατομμυρίων Ευρώ από το Δημόσιο ταμείο και της παράνομης πληρωμής στον εργολάβο, έχει ήδη κριθεί τελεσίδικα από τα Εφετεία της Κοζάνης και της Λάρισας.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
  • Αληθεύει ότι στελέχη προηγούμενων διοικήσεων της "Εγνατία Οδός Α.Ε." που κατηγορούνται για την συμμετοχή τους στο εν λόγω σκάνδαλο, έχουν πρόσφατα τοποθετηθεί σε διοικήσεις άλλων Δημόσιων Οργανισμών καθώς και ότι με το νέο οργανόγραμμα της "Εγνατία Οδός Α.Ε.", ορισμένοι υπάλληλοι της εταιρείας που κατηγορούνται για συμμετοχή στο σκάνδαλο αναβαθμίστηκαν;
  • Τι μέτρα έλαβε ή προτίθεται να λάβει η διοίκηση της "Εγνατία Οδός Α.Ε.", μετά την έκδοση των σχετικών τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, για την διεκδίκηση και επιστροφή στο Δημόσιο των 76,2 εκατομμυρίων Ευρώ καθώς και για την κατάπτωση υπέρ αυτής των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των συγκεκριμένων έργων που έχει στα χέρια της και που, κατά πληροφορίες, ανέρχονται στο ποσό των 30 εκατομμυρίων Ευρώ; Συναφώς προς αυτό, θα
  • απαιτήσετε από την διοίκηση της "Εγνατία Οδός Α.Ε." να δηλώσει, ως οφείλει (επί ποινή παράβασης καθήκοντος), παράσταση πολιτικής αγωγής στις 2 δίκες που προαναφέρονται, όπως ήδη είχε πράξει η προηγούμενη διοίκηση κατά την δικάσιμο της 13.06.2020;


Ο Ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Βαρεμένος


Σχόλια