Το Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας Ενημερώνει Τις Αλλαγές Στα Μέτρα Ασφαλείας


Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ :
1. ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ, ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1ΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Κ.Υ.Α.) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Δ1α/Γ.Π. οικ. 27823/03-05-2020 (Β΄1651) ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 06:00 ΤΗΣ 18-05-2020 ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (COVID – 19).
2.ΛΗΨΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ (ΚΟΛΥΜΠΙ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ (ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Α΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
τηλ: 2642022340
fax: 2642022340

Σχόλια