Έγκριση πιστοποίησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Κοινωφελή του Δήμου Ξηρομέρου, για υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

Ημ/νία: 05/05/2020
Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/124447/4846/370/130
Ημ/νία Έκδοσης 05/05/2020
Απάντηση στο έγγραφο:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/124447/4846/370/130

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37
Ταχ. Κώδικας: 151-80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες: Παρασκευή Τζελέπη
Τηλέφωνο: 2131316409
Τηλεομοιότυπο: 2131316526
Ηλ.Ταχυδρομείο: vtzelepi@gga.gov.gr

Προς: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
Διεύθυνση
ΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Τ.Κ.: 30006
 
Υπόψη:
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ».
Σχετ.: ΥΠΠΟΑ/124447/9/3/2020.
 
                Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αιτήσεως σας, σας ενημερώνουμε πως εγγραφήκατε στον πίνακα πιστοποιημένων φορέων υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ με κωδικό πιστοποίησης: 90E0. Η παρούσα χορηγείται υπό τα προβλεπόμενα εις το ισχύον οργανωτικό πλαίσιο άθλησης για Όλους και έχει ισχύ μέχρι την: 8/4/2022.
          Με τη χορήγηση της παρούσας, σας χορηγείται εκ της υπηρεσίας βάση δεδομένων σε περιβάλλον MSAccess, η οποία θα σας επιτρέπει να εκδίδετε αιτήματα υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ, σε ψηφιοποιημένο και δομημένο περιβάλλον ενώ σας επιτρέπει την παρακολούθηση ικανοποίησης αυτών των αιτημάτων καθώς και τυχόν λόγους απόρριψης τους.
           Τέλος, σας ενημερώνουμε πως ο υπάλληλος που αναφέρεται στις πληροφορίες της παρούσας, είναι ο αρμόδιος και εντεταλμένος υπάλληλος για τον χειρισμό όλων των θεμάτων που αφορούν τον φορέα σας.
         Κατά τα λοιπά βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για την παραχώρηση οποιασδήποτε πληροφόρησης θα βοηθήσει την αποπεράτωση του έργου σας.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΓΚΟΣ

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:
 

Σχόλια